Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

Support Center Team Leader

Certifierande kurs för dig som arbetar med IT-support och helpdesk
 
Två dagar för dig som arbetar med att leda personal och uppföljning av IT-support

Du lär dig:
 • Knowledge Management för att öka produktivitet och nöjdhet hos kunder och medarbetare
 • Uppnå mål genom att använda best practise inom IT-support
 • Effektivitet genom beprövade metoder för ledarskap och organisation
 • Upptäcka och lyfta fram dina medarbetares talanger med 8-stegsmetoden
 • Hantera stress och konflikter för större arbetsglädje i teamet
 • Fokusera på effektivitet - KPI - Nyckeltal för verksamheten
Vem ska gå kursen?
Kursen vänder sig till dig som arbetar med daglig ledning och styrning av verksamheten och har direkta kontakter med medarbetarna i supportcentret. Du som har mest nytta av utbildningen är IT-supportchef, teamledare, helpdeskansvarig eller coach för support center. För att du ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen och klara certifieringsprovet krävs minst sex månaders erfarenhet från arbete med support.
 
Förkunskaper
För att du ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen och klara certifieringsprovet krävs minst sex månaders erfarenhet från arbete med support.

Antal dagar: 2

Pris: 17500 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 1950kr (ex moms)

Tid: 9.00 – 17.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
"Vilken fantastisk kurs och kursledare, SUPPORT CENTER TEAM LEADER"
"Bra med många egna erfarenheter från arbetslivet"
"Märks att kursledaren har gedigen erfarenhet"
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Certifierad Support Team Leader
En certifiering ger dig ett kvitto på att dina kunskaper uppfyller internationella standarder. Det är också ett sätt att höja hela teamets kvalitet och stärka supportens roll i företaget. Kursen är ett viktigt steg för att försäkra dig om mer avancerade arbetsuppgifter och en positiv löneutveckling. Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att klara HDIs certifieringsprov för Support Center Team Leader.

Metod
Kursen bygger på att samtliga deltagare arbetar med erfarenheter från sin egen vardag under ledning av kursledaren.

Kursmaterial
Kursmaterialet är pappersbaserat. Kursmaterialet finns på plats första kursdagen.

Kurs på svenska
Undervisningen sker på svenska med svensk lärare.
Utbildningsmaterialet är på engelska.

Kursen genomförs i samarbete med Support Services Institute (SSI). Support Services Institute är ett inspirerande och kompetenshöjande nätverk för personer som arbetar med IT-support och service.


Läs mer om kursinnehåll
Kursinnehåll
 
Vad händer inom Support Center
 • Utvecklingen inom Support Center
 • Den nya rollen för Support Center
 • Din roll som Team Leader
 • Ledningsfunktioner i Support Center
 • Att hantera samarbetet i Support Center
Affärsplanering och strategi för Support Center
 • Framgångsrik strategi för Support Center
 • Service Level Agreements - SLA
 • Standard Operating Procedures (SOPs)
 • Business Alignment - Anpassning till affärsprocessen
Support Center Processer och Operations
 • IT Service Management - ITSM
 • ITIL Service Support
 • Security Management
 • Knowledge Management
Service Delivery - metoder och teknologier
 • Service Delivery Methods
 • Teknik och telefonsystem
 • Service Management system
Rekrytering och utbildning av medarbetare
 • Att leda och organisera personal
 • Hur du rekryterar rätt person
 • Vad du måste tänka på när du outsourcar supporten
 • Utbildning och kompetensutveckling av medarbetare
Kommunikation och Coaching
 • Kommunikationsprocessen för dig som team ledare
 • Hur du tar hänsyn till kulturella skillnader
 • Varför behöver du Emotional Intelligence?
 • Hur du klarar konflikthantering
 • Hur du använder coaching i ditt ledarskap
Teamwork och få personal att stanna
 • Teamwork som nyckel till ett effektivt arbete
 • Hur du får motiverade medarbetare
 • Performance Management - det du mäter blir utfört
 • Konsten att behålla duktiga medarbetare
Kvalitetsmätning och utveckling
 • Hur kvalitetssäkrar du arbetet i ditt Support Center?
 • Uppföljning och rapportering av prestationen
 • Marknadsför ditt Support Center i företaget

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Support Center Team Leader

Antal dagar: 2
Pris: 17500kr (ex moms)
Certifieringskostnad (1950kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

Certifiering
Ja, jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema