Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

IT Support och Kundtjänst

IT SUPPORT
Utbildningar för IT Support/Supportcenter – Rollbaserade kurser för medarbetare och chefer inom IT-support


KUNDTJÄNSTUTBILDNINGAR

Våra utbildningar vänder sig till ledare och medarbetare i en kundtjänst eller ett kontaktcenter.
Support Center Analyst (2 dagar)
Nästa startdatum: 2021-06-10, Distans och Stockholm
Support Center Analyst - Distans (4 halvdagar)
Nästa startdatum: 2021-04-20, Distans Startklar
ITIL® 4 för Servicedesk - Distans (2 halvdagar)
Nästa startdatum: 2021-04-13, Distans
Support Center Team Leader (2 dagar)
Nästa startdatum: 2021-04-19, Distans
Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema