Intresseanmälan för kurs

Kurser som för tillfället saknar startdatum, endast har fullbokade datum eller annars saknar datum som passar dig, kan du anmäla ditt intresse för. När vi har ett tillräckligt stort antal intresserade planerar vi in ett nytt kurstillfälle som du erbjuds möjlighet att deltaga vid. Din intresseanmälan utgör givetvis inte en bindande deltagaranmälan.
Denna intresseanmälan gäller:

*= obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)


Övrigt