Företagsinterna utbildningar

Alla BiTA:s utbildningar går att genomföra som företagsinterna utbildningar. Det innebär att vi genomför kursen på plats hos kunden och på så sätt blir det mer kostnadseffektivt för kunden och ofta högre kvalitet på utbildningen eftersom läraren kan använda sig av kundens situation som exempel och diskussionsunderlag under kursen.

Företagsinterna utbildningar är speciellt lämpliga när ett förändringsarbete ska matchas med motsvarande kompetens- och kunskapshöjande aktiviteter. Det innebär att vi har stor erfarenhet av att både identifiera och beskriva ett utbildningsbehov och att planera utbildningsaktiviteterna så att de ger största möjliga resultat i de olika projekt och insatser som våra kunder genomför.

Kontakta oss så berättar vi mer eller läs mer om våra kurser här