Lärarledda utbildningar på plats

Alla BiTAs kurser erbjuds som schemalagda på vårt kontor i Stockholm eller i närliggande lokal. Vi erbjuder även vissa utbildningar i Göteborg. Utbildningarna går regelbundet.

På våra lärarledda utbildningar har du stor möjlighet att träffa och lära känna nya människor från andra företag och med andra eller liknande erfarenheter. Detta bidrar många gånger till stora kunskapsöverföringar och erfarenhetsutbyten som förutom utbildningen i sig och din egen kompetensutveckling är mycket uppskattat.