Roll- och aktivitetsbaserat lärande

För att stödja de olika yrkesroller som idag verkar inom en organisation, eller som har ett IT-relaterat ansvar i en verksamhet, erbjuder BiTA roll- och aktivitetsbaserade utbildningar.

Kurserna vänder sig till individer som vill vidareutveckla sig i sin roll. En rollbaserad utbildning är en effektiv utbildningsform som är anpassad efter rollens behov och lär ut kunskap och färdigheter som krävs för en individ att professionellt kunna verka i sin roll på hemmaplan. Utbildningarna har sin utgångspunkt i praxis, etablerade ramverk och standarder, men har sitt fokus på att ge praktisk vägledning och konkreta verktyg som kursdeltagaren har användning av direkt efter avslutad kurs. Vi erbjuder rollbaserade utbildningar på plats hos er eller på plats i våra lokaler i enlighet med vårt schema.

Konceptet med rollbaserade utbildningar är skapat utefter organisationers behov att med moderna utbildningsformer, hög effektivitet säkerställa att nya och gamla medarbetare i nya roller så snabbt som möjligt känner sig trygga i sina roller och får en bra arbetssituation genom direkt vägledning redan från början.

Den tillgängliga tiden för medarbetare att delta på utbildningar och kurser minskar kontinuerligt. Det är därför viktigt att utbilda sig effektivt och inte inom ett område eller en metod som man tror sig kunna ha behov av på lång sikt, utan något som kommer till nytta just nu.

Utbildningen blir mer specifik och koncentrerad till det behov man har och skapar förutsättningar för realisering av nytta omedelbart efter avslutad kurs.

Ett koncept med rollbaserad utbildning har bl.a. följande stora fördelar jämfört med traditionell utbildning:

  • Bygger den verktygslåda som du behöver i din "nya" roll
  • Omedelbart applicerbart i det dagliga arbetet
  • Skapar värde redan under kursen genom projektbeting i den egna verksamheten
  • Kostnadseffektivt – en "på pricken"-utbildning istället för många som ligger i gränslandet
  • Modern och rosad utbildningsform
  • Moduluppbyggd och lättanpassad till alla organisationer med interna behov
  • Många gästföreläsare med "best of bread"-kunskaper inom sina expertområden
  • Certifieringsgrundande

För att se våra rollspecifika utbildningar klicka här

Om du vill veta mer eller ta del av vad våra kunder tycker om dessa utbildningar, kontakta gärna oss.