ITIL® utbildningar och övriga kurser

 

Konsten att bidra till positiv förändring


Det finns tre skäl att gå en kurs hos BiTA - Lärarna, lärarna och åter lärarna. Våra egna erfarna konsulter är de som bäst behärskar teorin och kan krydda teorierna med praktiska exempel från verkligheten. När de använder vårt presentationsmaterial och följer vår inarbetade pedagogik, då är de oslagbara. Det är inte vi som säger detta, det är våra kursdeltagare!
 


BiTA är inte bara utbildningar inom ITIL och ITSM (IT service management)

Sedan år 2003 erbjuder BiTA Service Management ITIL-utbildningar, vilka vi är ackrediterade för att genomföra både kurser och certifieringar inom ITIL®s alla nivåer.
 
Utöver alla ITIL-kurser erbjuder vi också utbildningar inom ISO/IEC 20000, IT-styrning, IT-kvalitet, processorientering och andra närliggande områden. Vi är övertygade om att kombinationen av utbildning inom IT Service Management och olika närliggande områden är en avgörande faktor för hur väl ditt företag lyckas med att effektivisera er IT-verksamhet.
 
För att fokusera ytterligare på utveckling av IT-verksamhet och business, erbjuder vi IT-affärsskolan. En utbildning för dig som inser värdet av att förändringar inom IT-verksamheten bättre måste kunna stödja affärsverksamheten.
 

Hur kan vi hjälpa dig

Då vi varit med och drivit utbildningsutvecklingen i Sverige i snart 15 år inom IT Service Managementområdet, så vill vi dela med oss av vår samlade kompetens till dig. Med lärare som har en nära verklighetsanknytning i form av bla konsultuppdrag, kan vi erbjuda dig mycket erfarenhet, kompetens, goda exempel samt inarbetad pedagogik på våra utbildningar.
 
Oavsett hur mycket erfarenhet du besitter är den inget värd ifall du inte kan vidareförmedla den.
 

Våra kursledare

BiTA har varit med och drivit utbildningsutvecklingen inom IT Service Managementområdet i Sverige sedan 2003 och utbildat över 15 000 personer, och vill gärna dela med oss av vår samlade kompetens även till er organisation. Med kursledare som har en nära verklighetsanknytning från konsultuppdrag kan vi erbjuda er mycket erfarenhet, kompetens, goda exempel samt inarbetad pedagogik på våra utbildningar.
 
När våra kursledare använder vårt presentationsmaterial och följer vår inarbetade pedagogik, är de oslagbara. Det är inte vi som säger detta,
det är våra kursdeltagare!
 
Här är några exempel:
”Läraren var den bästa jag har haft inom ITSM. Att lyckas visa så många slides som det är i en ITIL-kurs och ändå inte få det till slentrian är en bedrift!”
”Läraren var mycket duktig och lyckades fånga vår uppmärksamhet ALLA 3 dagarna”
”Allt var bra, läraren var suverän och kursen har överträffat mina förväntningar”
 

Ackrediteringar och samarbeten

Sedan år 2004 är BiTA en ackrediterad utbildningsorganisation (ATO, Accredited Training Organisation) för ITIL-utbildningar och certifieringar. Det innebär att vår utbildningsadministration, våra lärare och vårt kursmaterial uppfyller de högt ställda krav som ställs på oss av våra examineringsinstitut (EI, Examination Institute). Samtliga EIs är underställda AXELOS Limited (det övergripande ackrediteringsorganet för ITIL-utbildningar och ITIL kurser). BiTA är ackrediterat hos examineringsinstitut: PEOPLECERT.
 
BiTA är också en ackrediterad utbildningsorganisation för utbildning och certifiering inom COBIT och MOF (via Quint och APMG), samt för certifieringarna Certified Specialist Incident Management, Certified Specialist Change Management and Certified Specialist Problem Management (via DFC).
Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med våra utbildningar:
Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.