Rollbaserat lärande, ITIL®-kurser och annan strategisk kompetensutveckling

KOMPETENS OCH LÄRANDE FÖR DEN MODERNA ORGANISATIONEN
 
BiTAinsight - vårt bidrag till positiv förändring och snabb nytta
Vi befinner oss i en tid då kompetensbehovet och förflyttning av organisationer är beroende av verksamheters förmåga att anpassa sig och utveckla sin kompetens.
 
För dig som väljer att kompetensutveckla dig hos BiTA, vill vi att upplevelsen att lära ska förknippas med enkelhet och bekvämlighet och att du ska kunna följa din utveckling över tid på din resa att ta dig an nya förmågor och kunskaper. Det kallar vi BiTAinsight.
 
På BiTA får du tillgång till din egen utbildningsportal där du enkelt har en samlad bild av din kompetensutveckling, kontinuerligt kan få tips på hur du utvecklar ditt lärande och blir vägledd i din fortsatta utveckling. När du investerar i kompetensutveckling på BiTA kommer du att få:
 
  • ditt kursmaterial i elektroniskt format
  • möjlighet att ladda ner ditt kursmaterial direkt i utbildningsportalen i god tid innan kursstart
  • tillgång till uppdaterat kursmaterial och verktyg i utbildningsportalen
  • en kvalitetsgaranti där en omcertifiering ingår kostnadsfritt
  • tillgång till alla BiTA:s microutbildningar, poddar, white papers och bloggar
  • tillgång till information, pågående utvecklingar och nyttigheter som håller dig uppdaterad på vad som händer i din omvärld
  • rådgivning före, under och efter utbildningen för att diskutera, dela med oss av erfarenheter och bistå med vägledning i fortsatt kompetensutveckling

Rollbaserat lärande och andra värdeskapande utbildningar

BiTA:s rollbaserade lärande bygger på en modern och uppskattad metodik där vi arbetar med fyra perspektiv. Utbildningarna är till största delen klassrumsorienterade men innehåller också moment som görs utanför klassrummet. Utbildningarna knyts samman av tre olika delar; Teori, Forum och Projekt. Som ett resultat av detta så identifieras sedan en rad Verktyg som deltagaren kan och kommer att använda sig av den första dagen tillbaka på jobbet.
 
Utbildningarna är moduluppbyggda och arbetar utifrån lärandet huvudregler om förmåga, attityd och kunskap. De kan därför lätt anpassas och har bevisat sig göra ännu större genomslag då de levereras på det sättet. Idag finns 3 stycken utbildningar och ytterligare 3 är på gång. De befintliga är:
 
  • Certifierad Ledare IT
  • Certifierad Kundansvarig
  • Certifierad Förvaltare verksamhet/IT

Utbildningar inom service, förvaltning och IT-Management

BiTA är ledande inom ITIL-utbildning och har som enda svenska företag arbetat med detta i över 15 år. Utöver alla de certifieringsgrundande ITIL-kurserna erbjuder vi också utbildningar inom IT-styrning, IT-kvalitet, processorientering, tjänsteutveckling, förvaltning, ledarskap och säkerhet. Vi är övertygade om att kombinationen av utbildning inom IT Service Management och olika närliggande områden är en avgörande faktor för hur väl ditt företag lyckas med att effektivisera er IT-verksamhet.
 
Läs mer om våra kurser.
Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med våra utbildningar:
Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.