Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 Nyheter

ITIL® 4 Specialist - Create, Deliver and Support

På den här kursen lär du dig grunderna till ITIL® 4 Specialist Create, Deliver and Support. Kursen fokuserar på integration av olika värdeströmmar och aktiviteter för att skapa, leverera och supporta produkter och tjänster samtidigt som det täcker praxis, metoder och verktyg för hantering av detta. Kursen täcker kundensverksamhet, tjänsteleverantörens och leverantörens roll i hantering och support av tjänster. Kursen beskriver även hur aktiviteterna design, bygg och test för utveckling av produkter och tjänster sker genom värdeströmar och med stöd av service value chain activities.
 
Kursen täcker även mätning av tjänsteprestanda och ger en förståelse för olika intressenters perspektiv av tjänstekvalitet och förbättringsmetoder.
 
Create, Deliver and Support beskriver hur organisationer kan fortsätta leverera innovativa och tillförlitliga tjänster till sina kunder på en allt mer konkurrenskraftig marknad.
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som skapar och/eller hanterar driften och supporten av digitala produkter och tjänster eller som bidrar till ovanstående. Kursen vänder sig även till dig som arbetar i nära samarbete med leverantörer som också har en viktig roll i att skapa, leverera och supportera tjänster. Det är här vi formar hur dagliga arbetet ska hanteras men också hur framtida tjänster ska utvecklas. Följande jobbtitlar förväntas dra särskilt nytta av denna modul: IT Driftchef, Availability Manager (Tillgänglighetsansvarig), Service Desk Manager, Service Manager (Tjänsteansvarig), IT Arkitekter, IT Säkerhetsansvarig, Driftsupport, UX/UI Utvecklare, Development Manager (IT Utvecklingsansvarig), Applikationsutvecklare, IT Testpersonal, Driftingenjör, Produktägare samt Produkt Managers, Business Relationship Manager/Kundansvarig.
 
Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra sig kursen, bör deltagaren ha gått ITIL Foundation eller ha motsvarande kunskap.
 
Certifiering
Certifieringen sker inte under kurstillfället utan den sker vid ett separat tillfälle ett antal veckor efter avslutad kurs.
Information om certifieringsdatum sker vid kurstillfället.
Certifieringen är på engelska.
OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL 4 Foundation certifikat.
 
 
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.

Antal dagar: 3

Pris: 22700 kr (ex moms)

Certifieringsvoucher och ITIL 4 e-book ingår i kurspriset.

Tid: 9.00 - 17.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

Omdömen från våra kursdeltagare:
"Kursledaren gjorde ett bra jobb med att göra innehållet intressant"
"Mycket bra gruppdiskussioner"
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:
 • Att skapa, leverera och supportera tjänster
 • Att ha förståelse för hur man planerar och skapar värdeström (service value stream) för att kunna skapa, leverera och supportera tjänster
 • Hur ITILs praxis för tjänstehantering och teknisk plattformshantering stödjer förmågan till att skapa och leverera samt supportera de tjänster som efterfrågas.
 • Begrepp, principer och metoder för att skapa, leverera och supportera tjänster
Språk
Alla begrepp beskrivs med engelsk terminologi. Kursmaterialet, alla bilder som visas, liksom certifieringen är på engelska. Kursledaren pratar svenska.

Kursmaterial
Kursmaterialet är digitalt


Läs mer om kursinnehåll
Innehåll 
 • Planera och bygga värdeström
 • Olika typer av organisationsformer
 • Gruppers förmågor, roller och kompetenser och olika gruppkulturer
 • Att arbeta med ett kundorienterat fokus
 • Resursplanering
 • Resultatbaserad mätning och rapportering
 • Skapa kultur för ständiga förbättringar
 • Hur praxis bidrar till Create, Deliver and Support (CDS)
 • Hur leverantörer bidrar till CDS
 • Hur service integration bidrar och hanteras

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITIL® 4 Specialist - Create, Deliver and Support

Antal dagar: 3
Pris: 22700kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema