Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

ITIL® 4 Leader - Digital and IT Strategy

Utvecklingstakten i den digitala världen har aldrig varit snabbare än nu och organisationer behöver vara både flexibla och anpassningsbara till den ständigt förändrade miljön, om de vill fortsätta att leverera värde till sina kunder och vara konkurrenskraftiga på marknaden.
 
Digital & IT Strategy (DITS) modulen kompletterar med ett nytt perspektiv ITIL-sviten och lyfter diskussionen kring ITIL-konceptet till en strategisk nivå för dagens och morgondagens ledare. Modulen stödjer ledare att ta fram och implementera effektiva it- och digitaliseringsstrategier för att hantera digitala möjligheter och driva framgång.
 
Modulen DITS utgör ena halvan av ITIL Strategic Leader som beskriver värdet av ITIL inte bara för IT’s verksamhet utan för alla digitala tjänster inom hela organisationen. Genom att utbilda dig till ITIL 4 Strategic Leader får du en klar uppfattning om hur IT och digitalisering både påverkar och formar affärsstrategin.
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som:
 • är ledare eller blivande ledare inom IT eller arbetar med digital transformation, eller
 • vill vidareutveckla dina kunskaper inom ITIL och IT Service Management
Förkunskapskrav
Som deltagare förutsätts du vara certifierad på ITIL 4 Foundation-nivå, alternativt ha gått kursen ITIL 4 Managing Professional Transition, och ha minst tre års ledarerfarenhet.
 
Certifiering
Certifieringen består av två delar. För att erhålla DITS-certifiering krävs att båda delarna är godkända
1. Fyra övningar som bygger på en fallstudie som genomförs under själva kursen där bedömningen sker av kursledaren
2. Skriftligt prov bestående av 30 st flervalsfrågor. Denna test genomförs efter avslutad kurs.
 
 
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.

Antal dagar: 3,5

Pris: 24500 kr (ex moms)

Certifieringsvoucher och ITIL 4 e-book ingår i kurspriset.

Tid: 9.00 - 17.00
Kursen levereras över 3,5 dagar för att ge extra tid för diskussion och de praktiska arbetena.
Sista kursdagen avslutas med en gemensam lunch.

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

Omdömen från våra kursdeltagare:
"Tack för en fantastisk kurs, det var otroligt givande"
"Bra att omvandla teoretisk kunskap in i praktiskt görande"
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:
 • Hur ITIL’s vägledande principer används inom DITS aktiviteter
 • Förstå hur en digital strategi utnyttjas för att möta stora teknologiska förändringar
 • Riskhantering på en strategisk nivå
 • Genomföra organisatoriska förändringar
 • gera i en VUCA*-miljö

* VUCA är en förkortning av engelskans Volatile, Uncertain, Complex samt Ambiguous och beskriver hur ledningen bör agera i en osäker (VUCA) värld

Språk
Alla begrepp beskrivs med engelsk terminologi. Kursmaterialet, alla bilder som visas, liksom certifieringen är på engelska. Kursledaren pratar svenska.
 
Kursmaterial
Kursmaterialet är digitalt


Läs mer om kursinnehåll
Fokus för modulen ITIL 4 Leader Digital and IT Strategy (DITS) är hur den digitala affärsstrategin och it-strategin smälter samman. Modulen innefattar också hur inverkan i form av ny teknologi påverkar organisationer i alla branscher och hur man som företagsledning kan hantera dem.

Kursen tar bland annat upp följande ämnen:
 • Begrepp: Vad är digital och IT strategi?
  Den strategiska resan enligt modellen för ständiga förbättringar
 • Strategiska förmågor
 • Digitalt ledarskap
 • Hantera innovation och nya teknologier
 • Hantera strategiska risker
 • Struktur och styrning i en digital verksamhet

Kursen levereras över 3,5 dagar för att ge extra tid för diskussion och de praktiska arbetena.
Sista kursdagen avslutas med en gemensam lunch.

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITIL® 4 Leader - Digital and IT Strategy

Antal dagar: 3,5
Pris: 24500kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema