ITIL® Service Management (ITSM) Rollbaserat lärande Ledning och styrning IT Support och Kundtjänst ISO/IEC 20000 Certifiering Nya utbildningar GIG-Utbildningar

ITIL® 4 Specialist - High Velocity IT

I dagens samhälle driver digitaliseringen utvecklingen snabbar och snabbare. Detta ställer nya krav på IT-tjänsteleverantörerna att svara upp mot kraven att leverera ny funktionalitet snabbare och med hög kvalitet. Borta är även tiderna då utvecklingen drevs i stora projekt med mycket styrande dokument. Nu är mycket av utvecklingen agil och snabbfotad. Innehållet i High Velocity IT inriktar sig på processer, arbetssätt och hur andra koncept och tekniker integreras i de nya moderna arbetssätten som krävs.
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som arbetar eller leder arbete inom digital tjänstehantering, har en ledande roll inom IT Service Management eller utvecklar sina kunskaper inom området digitalisering.
 
Förkunskapskrav
För att kunna tillgodogöra sig kursen, bör deltagaren ha gått ITIL Foundation eller ha motsvarande kunskap.
 
Certifiering
Certifieringen sker inte under kurstillfället utan den sker vid ett separat tillfälle ett antal veckor efter avslutad kurs. Information om certifieringsdatum sker vid kurstillfället.
Certifieringen är på engelska.
OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL 4 Foundation certifikat.

Antal dagar: 3

Pris: 22200 kr (ex moms)

Certifieringen ingår i kurspriset.

Tid: 9.00 - 17.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:
 • Göra de rätta investeringarna
 • Skapa och leverera digitala produkter och tjänster i ett högt tempo
 • Hur man säkerställer att produkter och tjänster genererar värde för konsumenterna
 • Säkrar att aktiviteter, produkter och tjänster uppfyller lagkrav, regulativa krav och att risker är hanterade
 • Etiska överväganden som är relevanta för digital teknologi
 • Metoder för att arbeta i komplexa miljöer, bland annat
   - Design thinking
   - Lean
   - Agila tekniker
 • Metoder för ständiga förbättringar
   - ITIL continual improvement model
   - Toyota Kata
   - OODA loop
 • Practices
Språk
Alla begrepp beskrivs med engelsk terminologi. Kursmaterialet, alla bilder som visas, liksom certifieringen är på engelska. Kursledaren pratar svenska.
 
Kursmaterial
Kursmaterialet är digitalt


Läs mer om kursinnehåll
Innehåll
Kursen tar bland annat upp följande ämnen:
 • Begrepp
 • HVIT
 • Digital teknologi
 • Digital transformation
 • Kulturella aspekter
 • Mål och syfte med HVIT
 • Tekniker för utveckling, drift och värdeskapande

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITIL® 4 Specialist - High Velocity IT

Antal dagar: 3
Pris: 22200kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema