Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

ITIL® 4 Specialist - Drive Stakeholder Value

På den här kursen lär du dig grunderna till ITIL® 4 Specialist Drive Stakeholder Value. Kursen utvecklar förståelse för de olika stegen en tjänsteleverantör måste analysera för att utveckla sina kundresor (Customer Journey). Målet är att kunder och intressenter får positiva upplevelser av relationen till sin tjänsteleverantör (Customer/User Experience). Detta förutsätter förståelse för intressenternas upplevelser av olika kontakter med tjänsteleverantören. Upplevelserna etableras vid olika kontaktpunkter (Touchpoints) och kursen lär dig hur du kan identifiera och förbättra värdeupplevelsen vid dessa kontaktpunkter.
 
Kursen tänker in praxis alla steg i kundresan. Att analysera behov och möjligheter att tillfredsställa behov. Hur man etablerar relationer med förståelse och ömsesidig tillit. Hur man förstår kundens behov och omsätter denna förståelse i design av passande tjänsteerbjudanden. Hur man diskuterar, förhandlar och kommer överens, liksom betydelsen av att styra förväntningar. Hur man etablerar tjänsten och därefter, med en helhetssyn, optimerar värdeupplevelsen samt mäter och följer upp att förväntningarna realiserats och kan bilda grund för fortsatta positiva kundresor.
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som har direkt eller indirekt kundkontakt och är involverad i arbete av typen kundansvar, leveransansvar, supportansvar. Du kan också tänkas arbeta med processer runt marknadsföring av digitala tjänster, försäljning, arbete med offerter och SLA. Chefer och ledare inom dessa områden har också stor nytta av kursen. Genom att vända på perspektiven ger kursen även värdefulla kunskaper för de som hanterar underleverantörer genom att ställa krav på, och följa upp dessa krav.
 
Förkunskapskrav
För att kunna tillgodogöra sig kursen, bör deltagaren ha gått ITIL Foundation eller ha motsvarande kunskap.
 
Certifiering
Certifieringen sker inte under kurstillfället utan den sker vid ett separat tillfälle ett antal veckor efter avslutad kurs. Information om certifieringsdatum sker vid kurstillfället.
Certifieringen är på engelska.
OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL 4 Foundation certifikat.
 
 
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.

Antal dagar: 3

Pris: 22700 kr (ex moms)

Certifieringsvoucher och ITIL 4 e-book ingår i kurspriset.

Tid: 9.00 - 17.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:
 • Hur man förstår och kartlägger sina kunders kundresor och värdeupplevelser
  i relation till den egna organisationen och de tjänster den levererar
 • Att skapa förståelse för kunders behov och att formulera matchande tjänster
 • Att beskriva och offerera tjänster samt att komma överens och teckna avtal
 • Att etablera tjänsterna och att följa upp att det förväntade värdet verkligen realiseras
 • Begrepp, principer och metoder optimera kunders värdeupplevelser av tjänster
Språk
Alla begrepp beskrivs med engelsk terminologi. Kursmaterialet, alla bilder som visas, liksom certifieringen är på engelska. Kursledaren pratar svenska.
 
Kursmaterial
Kursmaterialet är digitalt och görs tillgängligt innan kursen startar


Läs mer om kursinnehåll
Innehåll
 • Kundresan, kontaktpunkter samt kundens och användarens upplevelse
 • Att analysera behov och möjligheter att tillfredsställa behov.
 • Att etablera relationer med förståelse och ömsesidig tillit
 • Att förstå kundens behov och omsätta denna förståelse i design av passande tjänsteerbjudanden
 • Att diskutera, förhandla och komma överens, liksom betydelsen av att styra förväntningar
 • Att, med helhetssyn, etablera tjänsten
 • Att optimera värdeupplevelsen samt att mäta och följa upp att förväntningarna verkligen realiseras och kan bilda grund för fortsatta positiva kundresor

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITIL® 4 Specialist - Drive Stakeholder Value

Antal dagar: 3
Pris: 22700kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema