ITIL® Service Management (ITSM) Rollbaserat lärande Säkerhet och riskhantering Ledning och styrning IT Support och Kundtjänst ISO/IEC 20000 Certifiering Nya utbildningar

Att leda och utveckla processer inom IT

Antal dagar: 3

Pris: 18950 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Se produktblad för denna kurs:
Att leda och utveckla IT-processer - Produktblad.pdf

Om tjänstebegreppet svarar på frågan "vad" så svarar processledning på frågan "hur"?. Tillsammans bildar de fundamentet i framgångsrik tjänstehantering (Service Management). BiTA har en gedigen erfarenhet av att initiera och leda framtagandet av effektiv tjänstehantering och har med detta som grund format denna kurs i processägarskap och processledning. Kursen omfattar allt som rör processhantering: från hantverket, hur man modellerar och dokumenterar processer till hur man leder och driver processer över tid i olika typer av IT-organisationer. Kursen utgår från "Best Practice" (ITIL) och de där identifierade processerna.
 
Under kursen kommer du att få ta del av hur att organisera för IT-processarbete och hur ansvarsfördelningen hanteras mellan de olika processrollerna. Du kommer också att få lära dig hur man modellerar, dokumenterar och mäter processer och framför allt, hur du arbetar med ständiga förbättringar och håller liv i processarbetet över tiden.
 
Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är IT-chef, linjechef inom IT-organisationer, processägare eller processansvarig projektledare inom IT-området.
 
Förkunskapskrav

Inga, men vi rekommenderar att du har gått kursen ITIL Foundation.

Kursmaterial 

Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator. Kursdokumentationen är på svenska med engelska termer.

Språk

Undervisningen sker på svenska.


Läs mer om kursinnehåll
Kursinnehåll
  • Tjänstehantering och Best practice
  • Nyttan av processer och processorienterat arbetssätt
  • Organisatoriska aspekter
  • Att äga, leda och utveckla processarbete
  • Processmodellering och processdokumentation
  • Att mäta processer
  • Hur ITIL kan användas som referens i processarbetet

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Att leda och utveckla processer inom IT

Antal dagar: 3
Pris: 18950kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 2 950 kr)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:
"Bra/givande diskussioner och erfarenheter från lärare och deltagare"
"Det var bra! Det var inspirerande!"
Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.

Kursschema

OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP