Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

Att leda och utveckla processer inom IT

Att leda och utveckla processer inom IT


Om tjänstebegreppet svarar på frågan "vad" så svarar processen på frågan "hur". Tillsammans bildar de fundamentet i framgångsrik tjänstehantering (service management).
 
BiTA har en gedigen erfarenhet av att initiera och leda framtagandet av effektiv tjänstehantering och har med detta som grund format denna kurs i processutveckling.
 
Kursen omfattar allt som rör processhantering: från hantverket, hur man modellerar och dokumenterar processer till hur man leder och driver processer över tid i olika typer av IT-organisationer.
 
Kursen behandlar varför man ska arbetar i processer, hur du organiserar för ett processorienterat arbetssätt.
Du får också lära dig hur man modellerar, dokumenterar och mäter processer och framför allt, hur du arbetar med ständiga förbättringar och håller liv i processarbetet över tiden.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som är IT-chef, linjechef, processägare eller processansvarig samt till projektledare med koppling till processutveckling inom IT-området.
 
Förkunskapskrav
Inga, men vi rekommenderar att du har gått kursen ITIL Foundation.

Antal dagar: 2

Pris: 17500 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
"Bra/givande diskussioner och erfarenheter från lärare och deltagare"
"Det var bra! Det var inspirerande!"
"Bra tempo och tydligt"
"Bra diskussioner och erfarenhetsutbyte"
"Tydliga och bra exempel, bra framställning av kursledaren"
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:
 • Organisationsstruktur och den påverkan den har på möjligheten att arbeta processorienterat
 • Hantverket att modellera, dokumentera och mäta processer

Kursmaterial 
Kursdokumentationen är digital. Kursmaterialet är på svenska med engelska termer.

Språk
Kursen genomförs på svenska.Läs mer om kursinnehåll
Kursinnehåll
Kursen tar bland annat upp följande ämnen:
 • Tjänstehantering
 • Tjänster och ITIL:s grundläggande gränssnitt
 • Vad är en process, grundläggande teori och begrepp
 • Processen och Linjeorganisationen
 • IT-organisationen i företagets linjeorganisation
 • IT-leveransens inre struktur
 • Processhantverket
 • Processens karaktäristik
 • Processtyper
 • Arbetsflöden och aktiviteter
 • Identifiering av processer
 • Processmätning
 • Dokumentation
 • Korrigerande aktiviteter

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Att leda och utveckla processer inom IT

Antal dagar: 2
Pris: 17500kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema