Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

DevOps Foundation

I takt med att DevOps fortsätter att växa och driva digital affärsframgång måste organisationer och deras team se till att de har nödvändiga färdigheter och kunskaper för att snabbt leverera högkvalitativa mjukvarulösningar, överträffa kundernas förväntningar och överträffa konkurrenterna.
DevOps hjälper människor i hela IT-verksamheten att arbeta tillsammans på ett effektivt sätt. Resultaten blir bl.a. snabbare arbetsflöden med feedback och kontinuerlig förbättring av planerat arbete som går i produktion, samtidigt som kvalitet, stabilitet, tillförlitlighet, tillgänglighet, säkerhet och teamtillfredsställelse uppnås.
 
Fördelar med DevOps
 • Förbättrad releasehantering, hastighet, genomströmning, effektivitet och stabilitet, kvalitet, säkerhet och teamtillfredsställelse
 • Kortare utvecklingscykler, snabbare innovationstakt
 • Färre implementeringsfel, kortare tid föråterställningar
 • Förbättrad kommunikation och samarbete
 • Ökad effektivitet
 • Minskade kostnader och behov av personal
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som är:
 • IT chef
 • Verksamhetsansvarig
 • Utvecklare
 • Testare
 • Driftpersonal
 • Konsult
 • Tekniker
 • IT-arkitekt
 • Förvaltare
 • IT verktygsleverantör
Förkunskapskrav
Inga

Certifiering

Certifieringen sker inte under kursdagarna.

Antal dagar: 2

Pris: 18500 kr (ex moms)

Certifieringsvoucher, E-book och kursmaterial ingår i kurspriset.

Tid: 09.00 - 17.00
Kursmaterialet är på engelska. Kursledaren pratar svenska.

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:
 • DevOps concept och terminologi
 • Fördelar för verksamhet och IT
 • DevOps kontinuerlig integration, kontinuerlig leverans, testning, säkerhet och “the Three Ways”
 • DevOps I relation till Agile, Lean och ITSM
 • Förbättrade arbetsflöden, kommunikation, och ”feedback loops”
 • Automatiseringsmetoder inklusive “deployment pipelines” och “DevOps toolchains”
 • Att införa DevOps i en hel organisation
Språk
Alla begrepp beskrivs med engelsk terminologi. Kursmaterial och certifieringen är på engelska. Kursledaren pratar svenska.
 
Kursmaterial
Kursmaterialet är digitalt.


Läs mer om kursinnehåll

Kursen tar bland annat upp följande ämnen:

 • DevOps koncept och terminologi
 • Core DevOps Principles
 • Key DevOps Practices
 • Verksamhets- & teknologiramverk
 • Kultur, beteende & operativa Modeller
 • Automation & arkitektur av DevOps Toolchains
 • Mätningen, mätetal och rapportering

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

DevOps Foundation

Antal dagar: 2
Pris: 18500kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema