Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

ITIL® 4 Managing Professional Transition

ITIL 4 Managing Professional Transition kursen vänder sig till dig som har vidareutbildat dig inom ITIL v3 på Intermediate-nivå och som på ett snabbt sätt vill lära dig nyheterna i ITIL 4 och uppnå den nivå som i ITIL 4 heter ITIL Managing Professional.
 
På kursen går vi igenom de viktigaste elementen i de fyra modulerna i ITIL 4 Managing Professional-strömmen:
 • ITIL Specialist Create, Deliver and Support
 • ITIL Specialist Drive Stakeholder Value
 • IT Specialist High Velocity IT
 • IT Strategist Direct, Plan and Improve
För att gå kursen behöver du ha minst 17 ITIL v3-credits eller vara ITIL Expert.

Det uppnår du genom att till exempel vara certifierad på:
 • ITIL v3 Foundation (2 credits), fyra Lifecycle-moduler (4 * 3 credits=12), ITIL v3 Practitioner (3 credits) = 17 credits,
 • ITIL v3 Foundation (2 credits), tre Capability-moduler (3 * 4 credits = 12), en Lifecycle (3 credits)
  eller genom någon annan kombination av kurser som gör att du har 17 credits eller mer
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som har minst 17 ITIL v3-credits eller är ITIL Expert.
 
Förkunskapskrav
17 ITIL v3-credits eller att du är ITIL Expert
 
Certifiering
Certifiering sker inte under själva kursdagen utan det bokar du upp vid ett separat tillfälle. Detta kan göras under kursen. Certifieringen sker elektroniskt och kan ske antingen på plats i våra lokaler eller på distans med webbövervakning. 
 
Är du intresserad av kursen men inte har 17 credits än, så har vi ett förmånligt Fast Track-erbjudande där du kan skaffa dig de credits som saknas. Klicka för att läsa mer

Antal dagar: 5

Pris: 28700 kr (ex moms)

Certifieringen ingår i kurspriset.

Tid: 9.00 - 17.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

ITIL® 4 innehåller en bredare information än tidigare versioner. Bland annat behandlas vikten av de nya kompetenser och färdigheter en tjänsteleverantör behöver nu. Dessutom beskrivs hur ”traditionell ITIL” samarbetar med andra ramverk och modeller för att ge en komplett bild över en modern tjänsteleverantörs organisation.

Managing Professional Transition kursen riktar sig till dig som redan är ordentligt påläst inom ITIL v3 och har samlat ihop minst 17 credits och/eller är ITIL Expert.

Managing Professional Transition är en transitionkurs – det vill säga en ”genväg” till att kalla sig "ITIL Managing Proffessional (MP)". Det innebär att man under 5 kursdagar går igenom valda delar ur varje område från de ingående blocken, inklusive ITIL 4 Foundation.

De olika blocken är:
 • ITIL® 4 Foundation: Vi går igenom Grunderna och nyheterna i ITIL® 4
 • Create, Deliver & Support: Organisation, kunskap och teknologi som behövs för att vara en modern tjänsteleverantör behandlas
 • Drive Stakeholder Value: Vad sker under hela resan mellan kund och leverantör från det att ett behov uppstår tills vägarna skiljs? Detta block ger svaren
 • High Velocity IT: Hur behöver vi arbeta för att klara nutidens krav på en hög förändringstakt med bibehållen hög kvalitet och robusthet. I detta block beskrivs olika metoder och arbetssätt samt hur dessa interagerar med ITIL
 • Direct, Plan and Improve: Hur säkerställer vi styrning, ledning och ständiga förbättringar i vår organisation så vi inte tappar i konkurrens? Det behandlas under kursen
Kursmaterialet
Kursmaterialet är digitalt

 
För mer information om ITIL 4 - Klicka här för att läsa mer

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITIL® 4 Managing Professional Transition

Antal dagar: 5
Pris: 28700kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema