Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Att styra och förvalta med ITIL® och pm³

Många organisationer brottas med att hantera förvaltningsmodeller som pm³ eller ITm5 samtidigt som man försöker tjänsteorientera (ITIL) sin  leverans.

Kursen "Att styra och förvalta med ITIL och pm3" hjälper dig att sortera begreppen för att skapa en samverkans- och styrmodell som tillvaratar de olika perspektivens fördelar utan att skapa en ”överkomplex” struktur.
 
Områden som kommer att behandlas på kursen är:
 • Vad är och vad innebär förvaltningsstyrning (ex pm3)?
 • Vad är och vad innebär tjänstestyrning (ex ITIL)?
 • Kostnadsallokering genom budget eller tjänsteförsäljning
 • Förvaltningsplan kontra tjänsteportfölj
 • Bör infrastrukturen omfattas av förvaltningsstyrningen?
 • Tjänst, leverans och linjen
 • Förvaltningsrollernas ansvar i (tex OÄ/IT och FL/IT) i operativa processer som (Incident, Problem & Change)
 • Uppföljnings- och tidsskrivningsstrukturer
 • Fallgropar

Förkunskaper
ITIL Foundation rekommenderas

Antal dagar: 2

Pris: 14300 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 16.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
"Nyttiga diskussioner"
"Förstå nyttan med att kombinera PM3 och ITIL"
"Mycket bra och engagerad lärare. Bra att tid fanns för diskussioner inom gruppen"
"Kunnig kursledare"
"Engagerad, pedagogisk kursledare"
"Bra med många exempel från verkliga exempel hos aktuella kunder."
"Pedagogiskt kursledare samt bra erfarenheter att dela med sig av"
"Kompetent och erfaren"
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Kurs: ITIL® och pm3 i samverkan

 
Med en blandning av teori, övningar och utbyte av praktiska erfarenheter skapas en förståelse för Förvaltningsstyrningens respektive Tjänstestyrningens möjligheter och begränsningar. Hur dessa kan kombineras och stärka varandra, men också vilka möjligheter som finns att helt skapa en struktur på enbart den ena eller den andra modellen.
Deltagarna kommer att arbeta med case samt få med sig praktiska verktyg att arbeta vidare med i hemmaorganisationen.
 
Kursen baserar sig på relevanta delar av best praxis (ITIL) och etablerade förvaltningsmodeller på svenska marknaden.

Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator. Kursdokumentationen är på svenska. 

Språk
Undervisningen sker på svenska.Läs mer om kursinnehåll
Många organisationer brottas med att hantera förvaltningsmodeller som pm³ eller ITm5 samtidigt som man försöker tjänsteorientera (ITIL) sin  leverans.

Denna kurs hjälper dig att sortera begreppen för att skapa en samverkans- och styrmodell som tillvaratar de olika perspektivens fördelar utan att skapa en ”överkomplex” struktur.
 
Områden som kommer att behandlas på kursen är:
 • Vad är och vad innebär förvaltningsstyrning?
  Vad är och vad innebär tjänstestyrning?
 • Kostnadsallokering genom budget eller tjänsteförsäljning
 • Förvaltningsplan kontra tjänsteportfölj
 • Bör infrastrukturen omfattas av förvaltningsstyrningen?
 • Tjänst, leverans och linjen
 • Förvaltningsrollernas ansvar i (tex OÄ/IT och FL/IT) i operativa processer som (Incident, Problem & Change)
 • Uppföljnings- och tidsskrivningsstrukturer
 • Fallgropar

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Att styra och förvalta med ITIL® och pm³

Antal dagar: 2
Pris: 14300kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema