Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

ITILs plats i den agila resan (GIG)Glöm inte ITIL i den digitala- och agila transformationsresan!
 
I den digitala och agila världen prioriteras ofta snabbhet och time-to-market. I samband med detta kan ITIL-processer anses vara rigida och skapa tröghet i leveransen av nya tjänster och funktioner. Det kan i sin tur innebära att agila team undviker att använda ITIL-processer, t.ex. Incident management, IT Change management och Problem management.
 
Men… kan det vara så att ITIL skapar en stabilitet och effektivitet i leveransen genom att komplettera det agila arbetssättet?
 
Kan beskrivningar och införande av t.ex. en enhetlig och företagsövergripande incidenthantering, en snabbare och systemintegrerad IT change-hantering, en enkel CMDB-uppdatering, samt en involverad, integrerad och välinformerad Service Desk skapa värde i organisationen? Kan ramverk användas i samverkan för att skapa ännu mer värde och stabilitet i en digital och agil miljö?
 
I GIG:et kommer vi att gå igenom, diskutera och utveckla följande områden:
  • ITIL Version 4 och förhållandet till agila arbetssätt
  • Hur ser den agila organisationen på ITIL processer
  • Hur ser ITIL-ansvariga på de agila arbetssätten
  • Vilka agila utmaningar ställs man inför som ITIL processansvarig
  • Vilka ITIL processer är viktiga att börja anpassningen av och hur
  • Som första punkt på agendan identifierar vi tillsammans problemområden/förbättringsområden som deltagarna har identifierat och som inte adresseras i GIGets agenda  

Antal dagar:

Pris: 2850 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 12.00

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Våra GIG-utbildningar är ett utmärkt sätt att kompetensutveckla dig på ett tidseffektivt sätt inom ett specifikt område och samtidigt skapa nya kontakter som kan bli värdefulla i din fortsatta utveckling.
På våra GIG får du:
  • Grundläggande kunskap i ämnet av en expert på området
  • Digitalt kursmaterial med bilderna från utbildningen
  • Verktygskort som summerar de viktigaste delarna
  • Ställa frågor, diskutera och dela erfarenheter

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som tillhör en traditionell IT-processorganisation eller en agil/DevOps organisation och har behov av att förstå hur ITIL-ramverket kan stödja den agila organisationen och bli en naturlig del av tjänsteleveransen.

Chefer / Ledare som vill få en överblick över områden som är viktiga att adressera i samband med en agil transformation och den agila transformationens relation till den existerade IT-leveransen.

Kursmaterial

Du får en digital version av det material som gås igenom på kursen skickad till dig och ett verktygskort som fungerar som checklista och snabbreferens när det gäller agilitet och ITIL i samverkan.

Om kursledare

Leif Carlström
Leif har en bred bakgrund inom IT och affärsutveckling, både som konsult och anställd i olika roller. På BiTA arbetar Leif som konsult inom kompetensområdet verksamhetsutveckling och förändringsstöd. I hans uppdrag med att stötta företag som ska påbörja sin agila transformation eller som har pågående agilt arbete har han nytta av sina främsta styrkor i förmågan att analysera och konkretisera utvecklingsområden, samt hitta lösningar och genomföra förändringar, nya/anpassade processer och agila arbetsmetodiker.
 
Leif arbetar dagligen med de frågeställningar utbildningen tar upp. Han har därför med sig lång erfarenhet om hur man gör för att skapa värde genom att använda olika ramverk i samverkan och att samtidigt ha en stabil IT-leverans i vardagen. Som kursledare är han trygg och pedagogisk och har många konkreta exempel från ett långt arbetsliv.

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITILs plats i den agila resan (GIG)

Antal dagar:
Pris: 2850kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema