Internutbildning - Skräddarsydd utbildning för ditt företag
 
Du vet väl att alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar och att vi även anpassar och utvecklar utbildningar att passa din organisations särskilda behov? 

Vad innebär en företagsintern utbildning?
Det innebär att vi genomför kursen på plats hos kunden och på så sätt blir det mer kostnadseffektivt för kunden och ofta högre kvalitet på utbildningen eftersom läraren kan använda sig av kundens situation som exempel och diskussionsunderlag under kursen
.
 
 
Då passar en företagsintern utbildning
Företagsinterna utbildningar är speciellt lämpliga när ett förändringsarbete ska matchas med motsvarande kompetens- och kunskapshöjande aktiviteter för att säkerställa samma kunskapsnivå. Det stärker också ofta gruppens sammanhållning i förändringsarbetet.
 
Vi på BiTA har stor erfarenhet av att både identifiera och beskriva ett utbildningsbehov och att planera utbildningsaktiviteterna så att de ger största möjliga resultat i de olika projekt och insatser som våra kunder genomför.
 
På BiTA genomför flera internutbildningar på olika företag varje månad. Vi ger dig gärna referenser om du vill höra vad andra har tyckt!