Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

ITIL® 4 Strategist- Direct, Plan and Improve

På den här kursen går vi igenom ITIL® 4 Strategist Direct, Plan and Improve. Kursen är till stöd för organisationer som ser styrning och kontinuerliga förbättringar som en viktig del i att kunna möta nuvarande och framtida behov inom t ex tjänstestrategier, samverkansmodeller, partnersamarbeten, kompetensförsörjning, digitalisering mm.

Under kursen kommer vi undersöka och arbeta med principer, metoder, tekniker som kan vara universella när en organisation vill skapa en lärande organisation som kan möta intressenters behov. Kursdeltagarna kommer att få förståelse för att sätta den riktning och strategiska plan som behövs för att få alla medarbetare inom organisationen att förstå förändringsresan och kunna bidra till den. Vi kommer beröra både kort- och långsiktiga förbättringar, då förbättringar i det lilla kan leda till att nå det strategiska målet. Kursdeltagarna kommer få tillgång till mallar för att implementera det som lärs ut på kursen.
 
Kursen ger individerna de praktiska färdigheter som krävs för att skapa en ”inlärnings- och förbättrings” IT-organisation, med en stark och effektiv strategisk inriktning. Den täcker också påverkan och effekterna av agila och Lean arbetssätt och hur de kan utnyttjas till en organisations fördel. Kursen ger även en praktisk och strategisk metod för att planera och leverera kontinuerlig förbättring med nödvändig smidighet.

Målgrupp
ITIL 4 Strategist Direct Plan and Improve riktar sig till chefer på alla nivåer som är involverade i att utforma riktning och strategi eller utveckla ett ständigt förbättrande team. Det kommer att täcka både praktiska och strategiska element. Kursen riktar sig till dig som behöver kunskap och förståelse inom förändringsledning och hur man kan leda förbättringar på ett strukturerat sätt och nå de nyttor som efterfrågas.
 
Denna kurs vänder sig till dig, oavsett roll, som vill få sina idéer hörda, leda förbättringsinitiativ, verksamhetsutveckla organisationen, arbeta med förändringsledning, hantera risker i samband med förbättringar.  Det kan vara förbättringar som drivs utifrån ett tjänsteperspektiv eller organisations- och kompetensperspektiv.

Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra sig kursen, bör deltagaren ha gått ITIL Foundation eller ha motsvarande kunskap.
 
Certifiering
Certifieringen sker inte under kurstillfället utan den sker vid ett separat tillfälle ett antal veckor efter avslutad kurs.
Information om certifieringsdatum sker vid kurstillfället.
Certifieringen är på engelska.
OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL 4 Foundation certifikat.
 
 
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.

Antal dagar: 3

Pris: 22700 kr (ex moms)

Certifieringsvoucher och ITIL 4 e-book ingår i kurspriset.

Tid: 9.00 - 17.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

Omdömen från våra kursdeltagare:
"Mycket bra kursledare som jag hoppas att jag får förmånen att ha fler kurser med!"
"Bra exempel från verkligheten/hur man kan applicera teorierna"
"Goda exempel från verkligheten och erfarenhetsutbyten. Bra upplägg med övningarna"
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:
 • Begrepp, principer och metoder för att hantera styrning, planering och förbättring av alla förbättringar som identifieras utifrån sin kontext
 • Kunna skapa business case för att få sin idé tydliggjord och kommunicerbar i sin kontext
 • Förståelse för vikten av kommunikation med intressenter och hantera motstånd i samband med förändringsarbetet
 • Genom principer och metoder kunna nyttja hela Service Value System i arbetet med att få organisationen att förbättra sig själv, sina tjänster tillsammans med kunder och partners
 • Kunna styra och planera organisatoriska förbättringar genom strukturerad förändringsledning
Språk
Alla begrepp beskrivs med engelsk terminologi. Kursmaterialet, alla bilder som visas, liksom certifieringen är på engelska. Kursledaren pratar svenska.

Kursmaterialet
Kursmaterialet är digitalt


Läs mer om kursinnehåll
Innehåll
Course Introduction
 • Let’s Get to Know Each Other
 • Course Overview
 • ITIL® 4 Certification Scheme
 • Course Learning Objectives
 • Course Components
 • Course Agenda
Core Concepts of DPI
 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Basics of Direction
 • Basics of Planning
 • Basics of Improvement
 • Other Core Elements
DPI through Service Value Chain and Guiding Principles
 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • DPI of the SVS
 • DPI of Guiding Principles
Role of Direction in Strategy Management
 • Key Terms Covered in the Module
 • Introducing Startegy Management
 • Developing Effective Strategies
Implementation of Strategies
 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Managing Risks
 • Making Decisions through Portfolio Management
 • Directing via Governance, Risk, and Compliance (GRC)
Introduction to Assessment and Planning
 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Core Concepts of Assessment
 • Conducting Effective Assessments
 • Core Concepts of Planning
Assessment and Planning through VSM
 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Introducing VSM
 • Developing Value Stream Maps
 • Knowing More About VSM
Measurement, Reporting, and Continual Improvement
 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Measurement and Reporting
 • Alignment of Measurements and Metrics
 • Success Factors and Key Performance Indicators
 • Continual Improvement
Measurements and Continual Improvement through DImensions and SVS
 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Measurements for the Four Dimensions
 • Continual Improvement of the Service Value Chain and Practices
OCM Principles and Methods
 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Basics of OCM
 • OCM throughout DPI and Service Value Chain
 • Resistance and Reinforcement
Communication Principles and Methods
 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Basics of Effective Communication
 • Communication with Stakeholders
SVS Development Using Four Dimensions
 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Organizations and People in the SVS
 • Partners and Suppliers in the SVS
 • Value Streams and Processes in the SVS
 • Information and Technology in the SVS

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITIL® 4 Strategist- Direct, Plan and Improve

Antal dagar: 3
Pris: 22700kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema