Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

ITIL® 4 Specialist - High Velocity IT

I dagens samhälle driver digitaliseringen utvecklingen snabbar och snabbare. Detta ställer nya krav på IT-tjänsteleverantörerna att svara upp mot kraven att leverera ny funktionalitet snabbare och med hög kvalitet. Borta är även tiderna då utvecklingen drevs i stora projekt med mycket styrande dokument. Nu är mycket av utvecklingen agil och snabbfotad. Innehållet i High Velocity IT inriktar sig på processer, arbetssätt och hur andra koncept och tekniker integreras i de nya moderna arbetssätten som krävs.
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som arbetar eller leder arbete inom digital tjänstehantering, har en ledande roll inom IT Service Management eller utvecklar sina kunskaper inom området digitalisering.
 
Förkunskapskrav
För att kunna tillgodogöra sig kursen, bör deltagaren ha gått ITIL Foundation eller ha motsvarande kunskap.
 
Certifiering
Certifieringen sker inte under kurstillfället utan den sker vid ett separat tillfälle ett antal veckor efter avslutad kurs. Information om certifieringsdatum sker vid kurstillfället.
Certifieringen är på engelska.
OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL 4 Foundation certifikat.
 
 
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.

Antal dagar: 3

Pris: 22700 kr (ex moms)

Certifieringsvoucher och ITIL 4 e-book ingår i kurspriset.

Tid: 9.00 - 17.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:
 • Göra de rätta investeringarna
 • Skapa och leverera digitala produkter och tjänster i ett högt tempo
 • Hur man säkerställer att produkter och tjänster genererar värde för konsumenterna
 • Säkrar att aktiviteter, produkter och tjänster uppfyller lagkrav, regulativa krav och att risker är hanterade
 • Etiska överväganden som är relevanta för digital teknologi
 • Metoder för att arbeta i komplexa miljöer, bland annat
   - Design thinking
   - Lean
   - Agila tekniker
 • Metoder för ständiga förbättringar
   - ITIL continual improvement model
   - Toyota Kata
   - OODA loop
 • Practices
Efter genomgången kurs skall du:
1. Förstå koncept som kännetecknar High velocity i den digitala världen samt vilka krav som ställs på IT
2. Förstå livscykeln hos en digital produkt
3. Förstå hur ITILs vägledande principer och andra fundamentala koncept utnyttjas för att leverera High Velocity IT
4. Förstå hur vi medverkar till att skapa värde med digitala produkter

Språk
Alla begrepp beskrivs med engelsk terminologi. Kursmaterialet, alla bilder som visas, liksom certifieringen är på engelska. Kursledaren pratar svenska.
Kursmaterial
Kursmaterialet är digitalt


Läs mer om kursinnehåll

Kursen tar bland annat upp:

 • Begrepp
  • Digital organisation
  • Digital transformation
  • Digital produkt
 • Mål kopplade till digitala produkter
 • Principer
  • Toyota Kata
  • Lean/Agile
  • Design thinking
 • Practices
  • Portfolio management
  • Relationship management
  • Information security management
  • Availability management
 
…och mycket mer!

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITIL® 4 Specialist - High Velocity IT

Antal dagar: 3
Pris: 22700kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema