Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

IT Service Management för Service Desk - Distans (2 halvdagar)

En fullmatad kurs om prioritering av ärenden, organisation av servicedesk, relationen mellan olika processer och beroenden mellan processer ser ut.
 
Det här är en lärarledd distanskurs som riktar sig till dig som har svårt att delta på en klassrums-baserad kurs i våra kurslokaler, eller kanske inte heller har möjlighet att avvara en hel arbetsdag för kompetensutveckling. Alla deltagare deltar i på distans från den plats som passar en själv bäst och som har internetuppkoppling. En kursdag är 3½ timmar och kursen sträcker sig över 2 dagar (kl 13.00-16.30 varje dag).
 
Du kommer efter kursen att bättre kunna fånga kundernas behov och leverera lösningar med kvalitet. Inom IT Service Management har man fångat upp det senaste inom IT-tjänstesektorn för att skapa de bästa förutsättningarna att kunna leverera värdefulla tjänster.
 
Du lär dig:
 • Grunderna inom IT Service Management
 • Vad det innebär att leverera tjänster
 • Servicedeskens roll inom värdesamskapande (Value co-Creation)
 • Två centrala kompetenser i Service Desk; empati och kommunikation
 • Identifiera kundens behov
 • Kategorisering och prioritering av inkommande ärenden
 • Ge effektiv support med hög kvalitet
 • Samverkan mellan IT Service Management processer för gemensamma arbetsmetoder
 • Genomgång av de för Service Desk viktigaste processerna
Varför ska du gå kursen?
Behöver du som arbetar i en Service Desk kunskap om IT Service Management? Hur kan kunskaperna effektivisera en supportorganisation? Med kunskaperna från kursen kan du bättre förstå och prioritera ärenden samt förbättra organisationen av Service Desk. Genom bättre kunskaper om beroenden och gränsytor mellan olika processer, kan du lättare prioritera arbetsuppgifter och kommunicera nödvändig information till dina kolleger för att snabbare lösa supportärenden.
 
IT Service Management lägger stor vikt vid funktionen ”Drift och Support” inkluderat Service Desken som nu har ett ännu större ansvar för kundupplevelse och skapandet av värdefulla tjänster.
Service Value Chain och Co-creation är nya begrepp som vi går igenom på denna kurs.
 
Vem ska gå på kursen?
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med support i en Service Desk. Du som har stor nytta av kursen kan vara supportmedarbetare, tekniker eller arbeta med drift eller applikationsansvarig. Om kursen genomförs intern hos er rekommenderar vi att alla som är involverade i processerna deltar för att få en förståelse för sin egen roll i leveransen.

Pris: 8900 kr (ex moms)

Kursen är fördelad på 2 halvdagar i rad från startdatumet.

Tid: 13.00 - 16.30

Kursmaterialet är på svenska.
Läraren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Hur genomförs kursen
Kursen bygger på föreläsningar och diskussioner. Alla deltar på distans, du utgår från den plats som passar dig, allt som krävs är att du har en dator med internetuppkoppling.

Kursens längd
Kursen genomförs under två halvdagar i följ efter varandra.
 
Kursmaterial
Kursmaterialet är digitalt. Kursmaterialet är på svenska med svenska och engelska termer.
Kursledaren pratar svenska.


Läs mer om kursinnehåll
Kursprogram
 

Förändringar på marknaden
 • Ökad konkurrens. Högre krav på kvalitet, ledtider och kostnader
 • Snabb teknikutveckling. Mängder av nya applikationer och molntjänster att supportera.
 • Skoningslösa ratingsidor exponerar och dömer ut dåliga leverantörer
 • Nya metoder och ramverk har mognat fram; Lean, Agile, Devops, Scrum, Safe.
IT Service Managements grunder
 • Kunden i centrum. Kundens värdeupplevelse är vårt yttersta rättesnöre
 • IT Service Management beskriver Best Practice, sådant som verkligen fungerar.
 • Service Desk – en nyckelfunktion för Service Management
Värde och “värde-samskapande”
 • Vad är ”värde”? Vad menas med ”Kundens värdeupplevelse”?
 • Hur kan man optimera och maximera det upplevda värdet?
 • Kan man leverera värde? Eller är ”samskapa värde” ett bättre synsätt?
 • Den nya IT Service Management termen är value co-creation. Vad innebär det?
Vilken roll har Service Desk i “värde-samskapande”?
 • Vilken roll spelar Service Desk för kundens värdeupplevelse?
 • Hur kan Service Desk samskapa värde med kunden och höja värdet av våra tjänster?
 • Hur kan tjänsteägare och -förvaltare samarbeta med Service Desk för att höja värdet på våra tjänster och vilken
 • information bör i så fall Service Desk samla på sig och kommunicera?
Vad är ”en tjänst” och vad innebär det att leverera tjänster
 • Tjänstens egenskaper i förhållande till en vara
 • Den mänskliga aspekten vid tjänsteleverans
 • Har kunden alltid rätt…?
Två centrala kompetenser i Service Desk; empati och kommunikation
 • Vad är empati? Vad är EQ?
 • Hur kan bra hög resp låg EQ påverka kommunikationen under supportsamtal?
 • Empati och EQ vid missnöje och klagomål.
Att förstå kundens behov
 • God frågeteknik är grunden för förståelse
 • Tolkningsfrågor och acceptfrågor säkerställer förståelse
 • Kvittenser säkerställer nöjd kund
Effektiv support med hög kvalitet
 • Att ”äga” ett ärende och rulla bollen i mål
 • Professionell ärendehantering, ett arbetssätt start-till-mål där målet är en bekräftat nöjd kund
 • Ägarskapet vid eskalering
 
Processer; kunden i centrum, samverkan, tydliga roller och gemensamma arbetsmetoder
 • Processer och Value Streams. Strävan efter effektivitet och värde
 • Jakten på Waste; långa ledtider och onödiga kostnader för arbetstid pga ”non value adding activities”
 • Metoder för tvärfunktionellt samarbete istället för stuprör och silos
 • Gemensamma arbetsmetoder med tydliga roller
 • Rollkonflikter och resurskonflikter
 • Processer och linjeorganisationen
Viktiga processer för Service Desk
 • Incident management
 • Service request menagement
 • Monitoring and event management
 • Problem management
 • Change enablement
 • Deployment management
 • Release management
 • Configuration management
 • Knowledge management

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

IT Service Management för Service Desk - Distans (2 halvdagar)

Pris: 8900kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema