ITIL® Service Management (ITSM) Rollbaserat lärande Säkerhet och riskhantering Ledning och styrning IT Support och Kundtjänst ISO/IEC 20000 Certifiering Nya utbildningar

Certifierad Kundansvarig IT

Antal dagar: 6

Pris: 39500 kr (ex moms)

Kursstart hösten 2019:
Steg 1: 1-2 oktober
Steg 2: 4-5 november
Steg 3: 2-3 december

Tid: 9.00 - 17.00

Se produktblad för denna kurs:
CKIT - Produktblad.pdf

Utbildningen Certifierad Kundansvarig IT är till  för dig som vill utveckla din förmåga i att  sätta kunden i centrum och få medel för att hålla igång ett livslångt lärande. Oavsett om du är ny i din roll – och behöver utveckla din roll - eller om du behöver en nytändning så får du konkreta verktyg och metoder för att lära känna din kund och skapa  kundrelationer – anpassat efter dig och din organisations behov.

Efter utbildningen vet du hur du ska planera och genomföra lyckade möten, hur du långsiktigt ska marknadsföra dig själv och IT, hur du gör för att skapa goda relationer, fångar kundernas behov och önskemål och hur du på bästa sätt presenterar ditt  budskap. Du vet hur du ska paketera ekonomiska och finansiella kalkyler på ett kundorienterat  sätt och du kan hantera en förhandlingssituation. Du får även kunskap om vad som skapar värd i ett avtal och överenskommelser.

Du som går kursen agerar antagligen både strategisk, taktiskt och operativ med leverans av olika former av IT-tjänster. Ditt arbete består till stor del av kontakter med kunder, verksamhetsansvariga, förvaltningar, beställare och användare. Du vill komma vidare i din roll, bygga goda kundrelationer – med såväl interna som externa kunder – och kunna inspirera din organisation med nya metoder och verktyg.

Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med cirka en månad mellan varje tillfälle.
Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner. Genom övningar och praktiska exempel får du möjlighet att applicera verktyg, modeller och metoder på hur din organisation arbetar.

Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du tilldelas under kursen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är kund- eller leveransansvarig till verksamheten eller har en liknande befattning som t.ex. IT-samordnare.

Kursen riktar sig också till dig som arbetar i en IT-verksamhet och vill skaffa dig kunskaper och färdigheter inom de områden som kursen tar upp.

Förkunskapskrav
Deltagarna på kursen förväntas ha goda kunskaper om arbetet i en IT-verksamhet.

Kurs: Certifierad Kundansvarig IT

Det här är en utbildning för dig som är kundansvarig för IT-tjänster eller leveranser till verksamheten eller har en liknande befattning.
 
Utbildningen Certifierad Kundansvarig IT utvecklar ditt affärsmannaskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll. Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med cirka en månad mellan varje tillfälle.

Utbildningen fokuserar på praktisk hjälp och konkreta verktyg, men du får även med dig kunskaper om kvalitet inom IT, IT-strategi, tjänsteorientering och riktlinjerna för gott förändringsarbete. Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner. Utbildningen genomförs för grupper upp till 16 personer.

Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du tilldelas under kursen. Du får också räkna med att mellan kurstillfällena sätta av upp till 10 timmar för hemarbete.

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer du bland annat att ha erhållit kunskap om hur du:
  • planerar och genomför lyckade möten
  • långsiktigt marknadsför dig själv och IT
  • skapar goda relationer samt fångar kundernas behov och önskemål
  • på bästa sätt presenterar dina egna budskap.
  • paketerar ekonomiska och finansiella kalkyler på ett kundorienterat  sätt
  • hanterar en förhandlingssituation
  • identifiera förväntningar till  avtal eller överenskommelser
Språk
Svenska

Kurslängd
Sex dagar, klockan 09.00-17.00 alla dagar med avbrott för lunch och raster.
Kursen består av totalt 6 kursdagar fördelade på tre tillfällen med två dagar vardera. Mellan respektive tillfälle förväntas deltagarna utföra hemuppgifter som bygger på kunskap inhämtad under kursen och som tillämpas på verkliga förutsättningar.

Kursmaterial

Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator. Du har bilder, dokument, övningar och egna anteckningar med dig hem och lätt tillgängligt mellan kurstillfällena.
Kursdokumentationen är på svenska.


Läs mer om kursinnehåll
Steg 1 – Ordning och reda är bra, gäller även för det talade och skrivna ordet
Retorik, konsten att övertyga
Presentationsteknik
Argumentation och hantera invändningar
Samverkan kundansvarig. BRM
Kvalitet inom IT 

Steg 2 – Att förstå sin affär är första steget till att kunna styra den
Förhandlingar och överenskommelser
Individ- och gruppanalys
Motivation
Förändringsarbete

Steg 3 – Affärer görs upp mellan människor, både på gott och på ont
Intressenter
IT Strategi
Business case
IT leverans
Överenskommelser, SLA/OLA
Trender

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Certifierad Kundansvarig IT

Antal dagar: 6
Pris: 39500kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 2 950 kr)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:
"En kursledare med en enorm kunskap. Många +++"
"En bra nivå rakt igenom"
"Kursledaren tydlig och lugn i sitt agerande"
"Kunnig kursledare som har gedigen erfarenhet från verkliga fall inte enbart teorier som
refereras till utan hur man kan tillämpa verktygen i verkliga fall"
"Duktiga, professionella och kunniga kursledare"
"Värdefullt med opponenter till projektet, dokument och presentation"
"De verktyg vi fått med oss kommer jag ha stor nytta av i min vardag"
"Mycket bra kursinnehåll och upplägg med olika gästföreläsare"
"Kursledaren gjorde väldigt insatts under hela kursen. Väldigt stor kunskapsbank. Det jag gillar att kursledaren utmanar dig att tänja gränserna. Det är så vi lär och utvecklar oss. Tack!"
Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.

Kursschema

OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP