Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Certifierad IT Change Specialist

Kursen Certifierad IT Change Specialist vänder sig till dig som vill vidareutveckla dig i din roll inom Change Management. I och med lanseringen av ITIL 4 så kallas Change Management numera för Change Enablement.

Den ger dig en djupare förståelse för principerna och praktisk erfarenhet av att använda den allra senaste praxis (best practice) inom Change Enablement och samspelet med övriga processer. Hur processen kan implementeras och styras i en organisation, samt kunskap och verktyg för att tillämpa Change Enablement i ditt dagliga arbete. 
 
Kursen syftar även till att ge dig tillräckliga kunskaper för en certifiering till Certifierad IT Change Specialist.
 
Utbildningen varvar teori med praktiska övningar samt diskussioner, med syfte att ge kunskap om hur man praktiskt tillämpar och arbetar inom change enablement.
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till personer som arbetar och/eller planerar att arbeta med förändringar inom IT. Om ens position så är processägare, change manager eller annan befattning inom IT.
 
Kursen riktar sig till:
 • Personer som behöver praktisk kunskap och/eller kunskap om bäst praxis inom change enablement, samt hur change enablement bidrar till att höja kvaliteten på IT-leveransen inom en organisation eller till externa kunder.
 • Processägare som ska utveckla processen och/eller utöva ledning, styrning samt uppföljning av processen.
 • Alla med ansvar för ledning och styrning inom IT Service Management som behöver specialkunskaper inom området. Personer som vill utveckla sig själva, och eventuellt certifiera sig, i sin yrkesroll.
Förkunskapskrav
För att gå kursen krävs inga formella förkunskapskrav. Kursmaterial tillhandahålls i utbildnings-portalen innan kursstart och som starkt rekommenderas att man går igenom. Materialet täcker det som i kursbeskrivningen är markerat som Förkunskap.
 
Certifiering
Certifieringen genomförs dag 2 på eftermiddagen. Certifieringen är på svenska.

Antal dagar: 2

Pris: 14200 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 2200kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00
Kursen ges på svenska, kursmaterialet är på svenska men använder engelska ITIL-termer

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
"Tydlig kunnig kursledare, bra tempo"
"Allt var bäst"
"Jag är super nöjd"
"Bra diskussioner med andra deltagare"
"Intressanta och givande diskussionerna under dagarna, en mycket bra balans i upplägget på kursen"
 
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Kursmaterial
Kursdokumentationen är digitalt.
 
Språk
Kursen genomförs på svenska med svenskt kursmaterial, men använder engelska ITIL® 4 termer.
 
Målsättning
Efter genomgången utbildning kan deltagaren förvänta sig att ha kunskaper och förståelse för följande:
 • Syfte och mål med change enablement.
 • Change enablement och dess plats i IT Service Management enligt ITIL® 4.
 • Hur man kan införa processen i en organisation.
 • Hur man kan mäta, utöva styrning och uppföljning samt förbättra processen.

Kursen tar bland annat upp följande ämnen:
IT Service Management och några av dess practices.

 • Samspelet inom Service Value Chain och värdeströmmar.
 • Change enablement i detalj.
 • Styrning, mätning och förbättring.
När du gått igenom kursen Certifierad IT Change Specialist har du förutsättningar att:
 • Förstå samspelet mellan change enablement och andra practices och processer
 • Förstå change enablement utifrån ITIL® 4, fyra dimensioner
 • Mäta och följa upp change enablements, syfte och mål
 • Genomföra och driva förbättringsaktiviteter, för att uppnå change enablements syfte och mål


Läs mer om kursinnehåll
Kursen omfattar bland annat följande ämnen:
 • ITIL® 4 Foundation (Förkunskap)
  Vi går igenom de grundläggande begreppen som är nya i ITIL® 4. Begreppen kommer att repeteras, men vi kommer inte att gå in i detaljer.

  Bland begreppen finns:
   - De fyra dimensionerna
   - Ledningssystemets (Service Value System) delar
   - Aktiviteter i värdekedjan (Service Value Chain activities)
   - Värdeströmmar
   - Vägledande principer
  Eftersom uppbyggnad och dokumentation som rör practices och processer skiljer sig från tidigare versioner ITIL® går vi igenom strukturen.
 • Change enablement
  Vi går övergripande igenom problem management med syfte, omfattning och definitioner av begrepp.
 • Change enablement och värdeströmmar
  Vi går igenom problem- och kartläggningsaktiviteter som ingår i värdeströmmarna som leder fram till att identifiera underliggande orsaker till problem
 • Change enablement och organisation
  Vad bör man tänka på rörande organisation för att bäst hantera problem, och vilka roller samt kompetens krävs?
 • Change enablement och teknologi
  Vilka verktyg och metoder behövs för att effektivt hantera problemutredningar?
 • Change enablement och leverantörer
  Vilka krav bör ställas på leverantörer, för att vi tillsammans ska få fungerande värdekedjor?
 • Förberedelse för certifiering
  Teoripass varvas med olika övningar

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Certifierad IT Change Specialist

Antal dagar: 2
Pris: 14200kr (ex moms)
Certifieringskostnad (2200kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

Certifiering
Ja, jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema