ITIL® Service Management (ITSM) Rollbaserat lärande Säkerhet och riskhantering Ledning och styrning IT Support och Kundtjänst ISO/IEC 20000 Certifiering Nya utbildningar

Support Center Manager

Antal dagar: 3

Pris: 18950 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 1770kr (ex moms)

Tid: 9.00 – 17.00

Se produktblad för denna kurs:
Support Center Manager- Produktblad.pdf

Du som har genomfört vår utbildning för Support Center Manager har möjlighet att bli certifierad Support Center Manager. Support Services Institute erbjuder certifiering enligt HDIs internationella standard. 

Målgrupp
Support Center Manager kursen riktar sig till dig som är en erfaren chef med ansvar för den dagliga ledningen av av IT-supporten. Kursen är mycket intensiv och krävande och förutsätter tidigare erfarenhet av operativ ledning Support Center. Du som har mest nytta av utbildningen är chef för service center, IT-supportchef eller chef för en helpdesk.
 
Förkunskaper
För att du ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen och klara certifieringsprovet krävs minst sex månaders ledning av IT-support.

Certifierad Support Center Manager
Du som har genomfört vår utbildning för Support Center Manager har möjligheten att bli certifierade Support Center Managers. Support Services Institute erbjuder certifiering enligt HDIs internationella standard.

Värdefullt erfarenhetsutbyte
Erfarenhetsutbytet mellan kursdeltagare är alltid mycket uppskattat på våra kurser. Det ger dig möjlighet att få de problem du möter i ditt arbete belysta ur flera synvinklar.

Du lär dig:
 • Att bygga upp en strategi för Support Center som överensstämmer med organisationens behov
 • Skapa processer för ökad produktivitet, driva kvalitetsfrågor och öka kundnöjdheten
 • Hur de beräknar kostnader och Return on Investment - ROI
 • Använda ITIL®-processer för att klara kraven från kunderna
 • Välja rätt verktyg och teknik som maximerar kundnyttan
 • Planera för kompetensutveckling och personalvård
 • Vara mentor för effektiva team
 • Använda Key performance indicators - KPI för att mäta prestationen
 • Leva upp till kundernas förväntningar och bygga starka interna och externa relationer
 • Marknadsföra värdet av supporttjänster till uppdragsgivare och andra kunder
Språk
Kursledaren pratar engelska.
Utbildningsmaterial och certifieringsprov är på engelska. Kursens längd är tre dagar.

Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och uppföljning av våra kursledare och vi tillämpar ett internt kvalitetsmått för att säkerställa kursernas kvalitet och kursledarnas prestationer. Det innebär bland annat att målet för våra kursledare är att uppnå 9 på en 10-gradig skala i deltagarnas utvärderingar.

HDI-certifiering för Support Center Manager
Den som gått vår utbildning Support Center Manager har möjligheten att bli certifierad. Vi erbjuder certifiering enligt HDIs internationella standard. Certifieringsprovet kan genomföras direkt i anslutning till kursen eller vid ett för er passande tillfälle. Provet genomförs i era lokaler vi ett tillfälle ni själva väljer. Vi föreslår att certifiering sker för samtliga deltagare på kursen vid ett tillfälle.

Krav på erfarenhet som deltagare
För att bli certifierad support center manager krävs det att deltagaren har genomgått kursen. För att klara certifieringskraven är det lämpligt med erfarenhet av supportarbete och gärna arbetat i en personalledande befattning.

Om HDI
HDI är världens största medlemsorganisation för dig som arbetar med IT-service och support. Organisationens fokus ligger på kompetensutveckling hos medarbetare, vilket sker genom att utveckla certifieringar och utbildningar baserade på internationellt erkända standarder. Målet är att alltid erbjuda relevant och aktuell kompetensutveckling.

Support Services Institute utbildar och certifierar i Sverige
Support Services Institute - SSI är exklusiv partner till HDI i Sverige och erbjuder utbildning och certifiering av supportpersonal. Utbildningarna och certifieringsproven som leder till certifiering för Support Center Manager genomförs i SSI:s regi.

Bakgrund till certifiering för Support Center Manager - SCM
Kompetenskraven för varje HDI-certifiering har tagits fram och godkänts av HDI International Individual Certification Committee. Kommitténs arbete syftar till att identifiera och dokumentera utbildningsbehovet samt att vara ledande när det gäller att tillhandahålla certifieringar inom support center.

Vad krävs för att kunna leda ett support center?
Kursen ger dig kunskaper som krävs för att planera och leda arbetet i ett Support Center. Kursen fokuserar på strategier för effektiva processer, personalledning, uppföljning av resultat och effektiv marknadsföring av nyttan med tjänsterna som levereras av ett support center. Efter kursen har du en stabil grund att stå på som chef i ett support center.Läs mer om kursinnehåll
Kursprogram - Support Center Manager - 3 dagar

Unit 1: Support Center Overview
 • The Evolution of the Support Center
 • The HDI Support Center Maturity Model
 • Best Practices
Unit 2: Business Planning & Strategy
 • Cost, Value, and Return on Investment
 • Managing Support as a Business
 • Quantifying Total Value
 • Strategic Perspective
 • Managing Stakeholder Expectations
 • Operations Management
Unit 3: Technologies and Service Delivery Methods
 • Support Center Infrastructure
 • Service Delivery Methods
 • Telephony Systems
 • Service Management Systems
Unit 4: ITIL and IT Service Management
 • IT Service Management
 • Service Desk
 • Incident Management
 • Problem Management
 • IT Configuration & Asset Management
 • Change Management
 • Release Management
Unit 5: Support Center Processes
 • Service Level Management
 • IT Service Continuity Management
 • Security Management
 • Knowledge Management
Unit 6: Staffing and Recruitment
 • Workforce Management
 • Sourcing
 • Recruitment
Unit 7: Training and Retention
 • Retention
 • Teamwork
 • Performance Management
 • Training
 • Professional Development
Unit 8: Support Center Leadership
 • Effective Leadership
 • Management Functions
 • Global Awareness
 • Organizational Change Management
Unit 9: Maximizing Effectiveness
 • Communication Skills
 • Conflict Management
 • Time Management
 • Stress Management
Unit 10: Quality Assurance
 • Quality Assurance
 • Metrics
 • Benchmarking
 • Measuring Customer Satisfaction
Unit 11: Marketing the Support Center
 • Promoting the Support Center
 • Managing Expectations

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Support Center Manager

Antal dagar: 3
Pris: 18950kr (ex moms)
Certifieringskostnad (1770kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

Certifiering
Ja, jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs
iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 2 950 kr)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:
"Mycket bra lärare! Uppdaterad och hade lätt att sätta sig in i och förstå våra situationer och därmed skapa en trygg plats för diskussioner"
"Erfarenhetsutbytet var jättebra"
"Mycket kunnig kursledare!"
Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.

Kursschema

OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP