Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Konflikthantering i dynamiska verksamheter (GIG)Konflikthantering i dynamiska verksamheter.
 
Konflikten som möjliggörare!
Ett utbildnings-gig där deltagarna får en fördjupad kunskap om vad en konflikt är, hur den påverkar människor och hur man kan hantera en konflikt på ett konstruktivt och utvecklande vis. Målet med giget är att chefer och medarbetare ska kunna bidra till att skapa ett dynamiskt och utvecklande arbetsklimat.
 
Deltagarna får förutom kunskap om konflikthantering också insikter om människan och viktiga individuella kunskaper för att kunna lösa en konflikt för att ytterst utveckla ett team eller organisation.
 
Vi går bland annat igenom:
  • Vad är en konflikt, hur uppkommer den och vad gör den med den operativa verksamheten?
  • Vad händer i människan vid en konflikt?
  • Olika perspektiv beroende på roll och funktion
  • Grunderna i konfliktlösning
  • Övningar baserade på verkliga händelser
Pedagogiken är processorienterad och bygger på involvering i form av diskussioner, öppna frågor och konkreta svar. GIG-ledaren förmedlar teori och praktiska erfarenheter om konflikter från privata och offentliga verksamheter samt gör inlägg med anknytning till respektive område. Humor och seriositet används i växelbruk för att tillföra utbildningen energi.
 
”Det är inte konflikten som är problemet. Konflikter är ett naturligt led i all mänsklig utveckling. Problemet är hur vi väljer att hantera konflikten.” 
— Mahatma K. Gandhi 1869-1948

Antal dagar:

Pris: 2850 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 11.00
2 timmar i grupp + 1 timmes uppföljande coaching vid ett annat tillfälle

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Våra GIG-utbildningar är ett utmärkt sätt att kompetensutveckla dig på ett tidseffektivt sätt inom ett specifikt område och samtidigt skapa nya kontakter som kan bli värdefulla i din fortsatta utveckling.
 
På våra GIG får du:
  • Grundläggande kunskap i ämnet av en expert på området
  • Digitalt kursmaterial med bilderna från utbildningen
  • Verktygskort som summerar de viktigaste delarna
  • Ställa frågor, diskutera och dela erfarenheter
Målgrupp
Kursen riktar sig till ledare och team-medlemmar som har ett behov av att hantera utveckling och människor på ett framgångsrikt vis
 
Kan vara alla roller i en organisation där Du behöver förstå och ibland agera kopplat till team, organisation och verksamhetsutveckling.

Kursmaterial

Du får en digital version av det material som gås igenom på kursen skickad till dig och ett verktygskort som fungerar som checklista och snabbreferens när man hanterar en konflikt. I den här GIG-utbildningen ingår även ett utvecklande och fördjupande coachsamtal med erfaren handledare.

Om kursledare
 
Sture Johansson
Sture har varit verksam inom affärs och organisationsutveckling samt kommunikation sedan år 1994 i egna företag och som anställd i olika nyckelroller såsom affärsutvecklingschef, VD och HR-chef. På BiTA arbetar Sture inom kompetensområdet strategi och governance och har drivit en rad komplexa uppdrag såsom organisationsförändringar, ledarskapsutveckling och strategiutveckling åt företag och organisationer verksamma inom bland annat teknik, energi och fastighet. Som ledare är Sture trygg, motiverande och resultatorienterad och har förmåga att ”stå kvar när det blåser” och räds inte besvärliga situationer.

 

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Konflikthantering i dynamiska verksamheter (GIG)

Antal dagar:
Pris: 2850kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema