Modern Riskhantering

Antal dagar: 1

Pris: 7900 kr (ex moms)

Tid: 09.00 - 16.00
Kursmaterialet är på svenska. Kursledaren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Denna kurs riktar sig till dig som vill få konkreta verktyg för att driva ett aktivt och modernt riskarbete.

 
I ett affärsklimat där en organisations värde ligger i dess informationstillgångar ökar kraven på ledningen att säkra dessa tillgångar på ett effektivt sätt från kvalitets- och kostnadssynpunkt. Vi tror att du har ett behov att fatta riktningsbeslut kopplade till riskhantering av informationstillgångar eller arbetar i en miljö med frekventa riskmedvetna beslut. Under kursen får du stöd i att identifiera risker och möjligheter inom den egna verksamheten. Du kommer att få insyn i de ledande ramverken och teorierna när det gäller risk management och vilka för-/nackdelarna är med dessa. Vi går också igenom grunderna i strategiskt riskarbete för att du själv ska kunna sätta upp ett förbättringsarbete kopplat till risk samt metoder för att förankra det i organisationen.
 
Målgrupp
Kursen riktar sig bland annat till dig som arbetar som förvaltningsledare, förändringskonsult, servicedesk-medarbetare eller projektledare. Det viktigaste är att du har ett behov av eller driv att förenkla synen på riskhantering. Eftersom riskhantering är en naturlig del i arbete med informationssäkerhet riktar sig kursen även till dig som på något sätt arbetar med informationssäkerhet.
 
Förkunskapskrav
Erfarenhet från eller kunskap om riskhantering rekommenderas men är inte ett krav. 

Innehåll

Kursen tar bland annat upp följande ämnen:
  • Praktiska och teoretiska metoder för riskanalys
  • Vardagsrisk: hur vi identifierar löpande aktiviteter som utsätter oss för onödig risk
  • Praktiskt arbete med riskbedömningar i en IT-avdelnings dagliga verksamhet
  • Koppling mellan GDPR och modernt riskarbete
  • Utbyte av erfarenheter med andra deltagare och kursledare
 
Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:
  • Hur man förankrar riskarbetet i organisationen
  • Att identifiera risker och möjligheter i verksamheten
  • De ledande ramverken och teorierna när det gäller risk management
  • Grunderna i strategiskt riskarbete, för att själva kunna sätta upp ett förbättringsarbete kopplat till risk
  • Andra organisationers syn på riskhantering
 
Språk
Utbildningen och kursmaterialet erbjuds på svenska. Vid efterfrågan av företagsinterna kurser eller Gig kan utbildningen även erbjudas på engelska. Läs mer
 
Kursen går att beställa i Gig-format där vi anpassar innehåller efter era önskemål och levererar en komprimerad utbildning under 2-3 timmar för önskad målgrupp.
 
Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator inför kursstart. Deltagaren får även mallar och verktyg under kursen som kan användas i den egna verksamheten samt tips på fördjupande inläsning. 

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Modern Riskhantering

Antal dagar: 1
Pris: 7900kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP