GDPR i praktiken

Antal dagar: 2

Pris: 14300 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 16.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) börjar tillämpas i Sverige den 25:e maj 2018. Många är medvetna om lagen, dess innehåll och dess konsekvenser. Mycket av de öppna diskussionerna kring lagen handlar om viten, dataskyddsombud och riskaptit. Vi fokuserar även på nästa steg; Hur kan IT stötta verksamheten i arbetet med att efterleva GDPR?
 
Alla verksamheter kommer behöva göra anpassningar för att uppfylla lagen och utmaningen ligger i att göra detta på ett kostnadseffektivt och prioriterat sätt. Genom denna kurs gör vi en ensats till att överbrygga gapet mellan lagtext och konkreta åtgärder för att rusta dig och din verksamhet för att driva ert GDPR-arbete på ett genomtänkt sätt. En framgångsfaktor och förutsättning för fortsatt efterlevnad (efter den 25 maj 2018) är att arbetet blir en integrerad del i organisationens informationssäkerhetsarbete. Vi arbetar med frågor kring hur GDPR hänger  ihop med informationssäkerhetsprocesser, rutiner och styrning och blir en naturlig del i vardagen.

Målgrupp
Kursen riktar sig till Dig som är:
 • IT-chef
 • Systemansvarig, Systemägare
 • IT-specialist
 • Kravanalytiker
 • Projektledare, Processledare
 • IT-arkitekt
 • Informationssäkerhetsansvarig

Dataskyddsförordningen och dess påverkan är ett av de hetaste ämnena inom IT-Sverige just nu.  Förordningen diskuteras i whitepapers, branschforum och styrelserum. Men hur skall vi egentligen förhålla oss till dessa nya krav som EU ställer på oss? Klart är att hela organisationen måste arbeta tillsammans för att nå dessa mål när det gäller att arbeta enligt lagliga processer och att våra persondata flödar genom anpassade IT-system.
 
Det krävs att vi kan prioritera mellan vilka åtgärder som ger störst inverkan för att uppfylla lagen och utmaningen ligger i att göra detta på ett kostnadseffektivt sätt. Därför har BiTA utvecklat en kurs som vänder sig till dig som vill ta ert GDPR-arbete till en högre nivå och koppla detta till övriga initiativ inom informationssäkerhet. Syftet är att ge vägledning och kunskapsutbyte genom att framförallt fokusera på praktiska tillvägagångssätt för att komma framåt i GDPR-arbetet och höja förståelsen för informationssäkerhet.
 
Under utbildningen kommer vi att avhandla dessa frågeställningar genom teori och praktikfall:
 • Introduktion till GDPR
 • GDPR:s grundläggande principer
 • Organisation, ramverk och processer
 • Arkitektur Upphandling, outsourcing och leverantörsstyrning
 • "Right to be forgotten", registerutdrag
 • "Privacy by design"
 • Projektupplägg och styrning
 • Kartläggning av processer och system i praktiken
 • Förvaltning av genomfört projekt och upprätthållande av standard
 • Att verka i ”gråzonen” – Hur bestämmer vi vår riskaptit
Genom kunniga lärare med praktisk erfarenhet av både GDPR och mer traditionellt informationssäkerhetsarbete så identifierar gruppen tillsammans synergier och reder ut gemensamma begrepp. Om det övergripande informationssäkerhetsarbetet ännu inte är där det borde vara så kan GDPR var en bra möjlighet att ta ett stort steg och sätta rätt processer på plats.
 
Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:
 • Grundläggande förutsättningar som GDPR innebär/li>
 • Viktiga vägval som din organisation behöver förhålla sig till
 • Praktiska tips för att bedriva ett fokuserat GDPR-projekt
 • Förståelse för hur kund-leverantörsförhållandet kan utvecklas genom GDPR
 • GDPR och integritetsfrågors roll i en större kontext av infomrationssäkerhet
 • Hur vi kan nyttja redan befintliga processer för att nå imål med GDPR-arbetet. 
 • Praktiska tips för att göra en informationsklassning
Språk
Svenska
 
Antal deltagare
Kursen är utvecklad för grupper om 5-14 personer
 
Kurslängd
2 dagar

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

GDPR i praktiken

Antal dagar: 2
Pris: 14300kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

"Bra balans med övningar""
"Bra att övningarna oftast gick ut på att diskutera i mindre grupper och gillar självtestet som genomfördes först och i slutet av kursen"
"Allt varit bra och välförklarligt"
"Bra med små gruppdiskussioner samt tid för egen reflektion"
"Väldigt bra med grundligt information, mallar och checklistor, att repetera inför nya dagen,
samt sammanfattningen mot slutet att man själv fick göra för att se vad man har missat. Helt suverän upplägg"
"Båda kursledarna var pålästa och förtroendeingivande"
"Att ni gjort utbildningen och kursmaterialet så pass begripliga, att jag som deltagare känner att jag faktiskt har möjlighet att delta i GDPR-arbetet på ett konstruktivt sätt"

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP