Lean IT Foundation

Antal dagar: 2

Pris: 16900 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 2250kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 16.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

På kursen Lean IT Foundation, framtagen av Lean IT Association (LITA), får du lära dig grunderna i Lean och hur Lean kan tillämpas i en IT-organisation. Under kursen varvas teori med praktiska exempel och övningar relaterad till IT-organisationers verksamhet. Du får bl.a. lära dig hur Lean IT kan bidra till en kund- och värdeorienterad företagskultur där medarbetarna är delaktiga i att ständigt förbättra tjänster och att leverera hög kvalitet och engagerar sig i Lean IT-processer. Kursen avslutas med en frivillig certifiering.
 
Målgrupp
 
Kursen riktar sig till chefer, ledare eller specialister som arbetar i en IT-organisation och som deltar i eller är ansvariga för förbättringsaktiviteter/projekt. 
 
Förkunskapskrav
Inga särskilda förkunskapskrav, men grundläggande kunskap om IT-organisationer är en fördel.
 

Lean IT hjälper IT-organisationer att säkerställa att de tillhandahåller så bra tjänster som möjligt för sina kunder. Genom att förstå kundnyttan, vilka processer som levererar det värdet, hur man hanterar prestanda, sättet att organisera sig och vikten av rätt attityd och beteende, blir IT-organisationer hjälpta att utveckla en kultur som främjar kontinuerlig förbättring. Lean IT är ett komplement till övriga metoder och praxis. 
 
På kursen Lean IT Foundation får du lära dig grunderna i Lean och hur Lean kan tillämpas i en IT-organisation. Under kursen varvas teori med praktiska exempel och övningar relaterad till IT-organisationers verksamhet. Du får bl.a. lära dig hur Lean IT kan bidra till en kund- och värdeorienterad företagskultur där medarbetarna är delaktiga i att ständigt förbättra tjänster och att leverera hög kvalitet och engagerar sig i LeanIT-processer. 
 
Kursmaterial
 
Deltagarna får ett kursmaterial i elektronisk format. Kursmaterialet är på engelska.
 
Antal deltagare
 
Kursen är utvecklad för grupper om 14 personer.
Kurslängd
 
Två dagar: kl 09.00– 16.00. Dag två avslutas med en frivillig certifiering.
 
Språk
Kursen ges på svenska med kursmaterialet på engelska. Certifieringen görs på engelska.
 
Målsättning
 
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:
Principerna bakom Lean-filosofin
Vikten av att förstå och leverera kundvärde
Det sätt som Lean ser på processer och slöseri (waste) 
Hur man mäter prestanda och de avgörande faktorerna för prestanda
De organisatoriska krav som ställs vid Lean-införande, inklusive användning av visuella verktyg 
Vilket beteende och attityd som är nödvändigt för Lean för bli framgångsrikt i en IT-organisation
DMAIC problemlösningsmodellen
Hur Lean-principerna kan tillämpas inom en IT-organisationLäs mer om kursinnehåll
Kursen omfattar följande delar
 
Introduktion
 
Historisk utveckling av Lean och vikten av Toyota Production System
De vägledande principerna inom Lean: kundvärde, värdeflöde, flöde, pull och perfektion
Koncepten waste (muda), variabilitet (mura) och överbelastning/oflexibilitet (muri)
Klassificering av aktiviteter: värdeskapande, icke-värdeskapande men nödvändiga eller icke-värdeskapande och eliminerbara och då särskilt relaterat till specifika IT-aktiviteter så som att lösa incidenter, utveckla applikationer, testning
Plan-Do-Check-Act-cykeln som generisk metod för kvalitetsförbättringar
Definitionen av Lean IT
Lean IT:s olika dimensioner: Kund, process, prestanda, organisation och attityd & beteende
 
Lean IT:s dimensioner
 
Kunden
Voice of the Customer (VoC) och olika typer av kunder
Typer av kundvärden
Konceptet Critical to Quality (CTQ)
Sätt att analysera VoC
Källor till möjligheter till ständiga förbättringar: Voice of the Customer, Voice of Business, Voice of the Process, Voice of the Regulator
 
Process
Definitionen av en process och de grundläggande processerna i en organisation
En process huvudkomponenter: mål, resultat, input, genomströmning, output, kund
Koncepten Push och Pull
Definitioner av SIPOC-modellen
Aspekter av värdeflöden (VSM), inklusive identifiering av slöseri i VSM och att lägga till mätetal till VSM
Viktiga mätetal i en process
Värdeförbättringar i processer
 
Prestanda
Definition av prestanda, till skillnad från resultat
Definition och krav på ett nyckeltal (key performance indicator, KPI)
Effektivitet i processcykeln (PCE), en metod för att förstå tidsutnyttjande. Vikten av tid i en IT-organisation
Kombinationen av nyckeltal, tid och kunskaper och förmågor för att styra prestanda

Organisation
Krav på organisationen för att kunna införa en Lean IT-struktur
Organisationsprincip: kundorientering och snabb kommunikation
Mål för ledningen för att stärka medarbetarna
Koncept och komponenter i prestandadialogen
Koncept och mål för visuell hantering inklusive användningen av tavlor (dag, vecka och Kaizen/förbättringar)
Kanbans roll i visuell hantering
Beteende & attityd
Kännetecken för Leans tankesätt. Bemyndiga individer att stoppa produktionen (Jidoka/Andon)
Typer av Lean-beteenden, kvalitet vid källan (Right First Time)
Ledarskapets roll i en Lean-miljö
Lean-ledarskap – Gå och titta efter, fråga varför, visa respekt
Förändringsprocessen (Value of despair) i relation till människors förväntningar över tid (Kubler-Ross)
 
Problemlösning / Kaizen
 
Definition av Kaizen och Kaikaku som de två formerna av förbättring inom Lean 
Översikt över DMAIC-metodens fem steg (Define, Measure, Analyse, Improve, Control)
Define: Definitionen av ett problem
Measure: Definitionen av ett Pareto-diagram och hur det används
Analyse: Definitionen av ett Ishikawa (fisken) diagram och hur det används. 5 Varför-metoden för grundorsaksanalys
Improve: Inputs till. VoC (Voice of the Customer), VoB (Voice of the Business, VoP (Voice of the Process), VoR (Voice of the Regulator)
Control: Förklara Poka Yoke som ett sätt att hindra misstag från att hända 
A3-metoden
 
Lean IT Foundation-examen
 
Förberedelse för prov

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Lean IT Foundation

Antal dagar: 2
Pris: 16900kr (ex moms)
Certifieringskostnad (2250kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

Certifiering
Ja, jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs
iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP