Förändringsledning

Antal dagar: 3

Pris: 18950 kr (ex moms)

Kursstart hösten 2017:
Steg 1: 23-24 oktober, Steg 2: 7 november

Tid: 9.00 - 17.00

Utbildning Förändringsledning
2+1 dag
 
Alla företag och verksamheter exponeras för ett ökat förändringstryck.  Detta i form av ökade krav från interna och externa intressenter samt en ständigt föränderlig omvärld. Att anpassa, förändra och förbättra kräver ett helhetssynsätt.
Alltför många förändringsarbeten når aldrig sina målsättningar, då det holistiska förhållningssättet saknas.
 
Vi kommer att behandla förändringsledning ur tre perspektiv:
• Metod/ verktyg
• Ledarskap i förändring
• Strategisk förändringsförmåga
 
Att leda förändringsarbete är en process där omvärlds och kund analys, metoder, verktyg måste gå hand-i-hand med ett ledarskap ur ett agilt perspektiv.
Utbildningen i Förändringsledning ger dig bättre förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete.
 
Kursen genomförs i workshopform där vi blandar teori med praktiska övningar och hög interaktivitet i gruppen.
 
Deltagare/ målgrupp:
Alla i organisationen som kan ha en temporär eller permanent roll som förändringsledare.
Du kan t.ex. vara teamledare, projektledare, delprojektledare eller avdelningschef.
 
Kursledare
Båda kursledare är internationellt certifierade förändringsledare och arbetar aktivt med förändringsarbete i företag och verksamheter.

Syfte:
Utbildningen syftar till att ge deltagarna en generell insikt om förändringsledning, kunskap om några viktiga verktyg, modeller och förståelse för framgångsfaktorerna för lyckat förändringsarbete. Utbildningen ger också en kunskap om ledarskapets utmaningar och möjligheter i förändringsarbetet.
 
Kursen genomförs i workshopformat där teori och praktiska tillämpningsövningar blandas.
 
Som en del av utbildningen arbetar deltagarna med egna praktikfall baserade utifrån den egna erfarenheten och situationen. Modeller och verktyg appliceras på dessa praktikfall. Kursen avslutas med en redovisning och återkoppling av detta arbeteLäs mer om kursinnehåll
Kursinnehåll:
 
Dag 1:
 
Framgångsrik förändringsledning:
 • Definition- vad är förändringsledning
 • Varför förändringsledning
 • Nulägesanalys
 • Verktyg
 • Mål, syfte och plan
 • Målnedbrytning
 • Värdeflödeskartläggning
 • Roller i förändringsprocessen, mandat och ansvar
 • Intressenter i förändringen
 • Projektledning vs Förändringsledning

Dag 2:
Modeller, verktyg, bestående förändring:
 • Genomgång av effektiva förändringsmodeller och verktyg
 • Förändringsekvationen
 • Fördjupning
 • Hantering av motstånd till förändring
 • Kommunikation
 • Förankringsprocessen
 • Att behålla momentum i förändringsprocessen
 • Ledarskap i förändring
 • Hjärnan i förändring
 
Dag 3:
 • Redovisning samt återkoppling av praktikfall och deltagarnas egna erfarenheter 

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Förändringsledning

Antal dagar: 3
Pris: 18950kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP