Contact Center Management

Antal dagar: 2

Pris: 12900 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 16.30
Kursmaterialet är på svenska

Se produktblad för denna kurs:
Contact Center Management - Produktblad.pdf

Två dagar för dig som leder och planerar arbetet i ett kontaktcenter
 
Anmäl dig till den mest efterfrågade av CCI:s utbildningar för chefer och ledare inom kontaktcenter. Du får tillfälle att bygga en solid bas av kunskaper som ger dig och ditt företag möjlighet att ta fram effektiva strategier och tekniker för att kunna leverera stor kundnytta. Dessutom ger kursen dig en utmärkt möjlighet att ta ett steg framåt i karriären som ledare.
 
Under två intensiva dagar lär du dig:
 • Ta fram effektiva planer för att bibehålla konstanta servicenivåer
 • Tillförlitligt prognosticera bemanningsbehov
 • Schemalägga personal
 • Hantera köer i realtid
 • Ta fram de bästa nyckeltalen och målen för ditt callcenter ska nå framgång
 • Hitta de individuella målen som ger rätt beteende hos medarbetarna
 • Förbättra kvalitet och effektivitet inom budget
 • Försäkra dig om tillräckliga resurser genom att vinna företagsledningens förtroende
 • Minska abandonment rates och vinna tillbaka förlorade kunder
 • Hantera flera kommunikationskanaler
 • Minska kostnaderna för att förbättra resultatet
 
Hur hanterar du kraven på förändring i ditt kontaktcenter?
De ökande kraven på kontaktcenter kräver ständiga förändringar och förbättringar. Kraven kan verka svåra att leva upp men med de rätta kunskaperna i att leda ett kontaktcenter får du helt nya möjligheter att klara uppgiften. Kursen Effektiv Contact Center Management ger dig alla nödvändiga verktyg för att planera och leda arbetet i ditt kontaktcenter. Framgångsrik ledning av ett kontaktcenter kräver en förståelse för den miljön och en effektiv process för planering och ledning.

Två kursdagar som sparar en timme varje dag
Du får lära dig principerna för mätning av kundnytta och prestation för att uppfylla servicenivåer. Kursen tar upp hur du sätter rätt mål för svarstider, prognoser för bemanning och schemaläggning. Lika viktigt ar att lära sig mer om hur du kommunicerar värdet av era tjänster till övriga organisationen, en förutsättning för att du ska försäkra dig om tillräckliga resurser för ditt kontaktcenter. På kursen får du konkreta praktiska råd baserade på erfarenheter. Metoderna kan du direkt börja använda i ditt callcenter och på kort tid uppnå positiva resultat. Varje tips du får på kursen förenklar din vardag och frigör tid till andra uppgifter.
 
Vem vänder sig kursen till?
Utbildningen är speciellt framtagen för dig som är chef för kontaktcenter, kundtjänst eller callcenter. Även du som kommer att leda ett kundcenter eller kontaktcenter har nytta av kursen.
 
Vilka förkunskaper krävs för att gå kursen?
Kursen kräver en allmän kunskap om kontaktcentrets uppgifter.


Läs mer om kursinnehåll
Kursprogram
Hur har arbetet i ett Contact Center förändrats
• Vad innebär Contact Center Management
• Vad innebär uppdraget för dig som chef för kontaktcenter

Planerings- och ledningsprocessen
• Hur du driver ett kontakcenter framåt?  
• Betydelsen av en effektiv planeringsprocess
• Servicenivåer och svarstider
• Samla in nödvändig data för att följa upp verksamheten
• Prognosticera arbetsbelastningen
• Bemanna på rätt sätt
• Nödvändiga kalkyler och prognoser 
• Grundläggande regler för planering
• Upprätta arbetsscheman

Effektiv ledning i realtid och åtgärdsplan 
• Vad är bäst beslut leda i realtid åtgärda i efterhand
• Skapa en plan för styrning i realtid 
• Vilka alternativa åtgärder kan du välja mellan? 

Kvalitet och produktivitet 
• Hur du förbättrar kvalitet och effektivitet
• Att klara av ständiga kvalitetsförbättringar
• Att välja mätvärden för prestation
• Skapa ett bra samarbetsklimat för kvalitetsförbättringar och planering

Nästa steg 
• Studera vad som utmärker ledande kontaktcenters – benchmarking
• Hitta möjligheter att utveckla din egen yrkeskompetens
• Ta fram åtgärder som förbättrar ditt kontaktcenter

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Contact Center Management

Antal dagar: 2
Pris: 12900kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP