Workforce Management

Antal dagar: 2

Pris: 12900 kr (ex moms)

Tid: 9.00 – 16.30
Kursmaterialet är på svenska

Se produktblad för denna kurs:
Workforce Management- Produktblad.pdf

Workforce Management – Bemanningsplanering
Två dagar för dig som schemalägger för callcenter, kontaktcenter eller kundtjänst
 
Varför ska du gå kursen i Workforce Management?
Gör arbetet lättare genom att lära dig enkla beräkningsmetoder som ger dig en prognos du kan lita på. Det är alltid din planering det hänger på om det ska bli en dag med nöjda kunder och glada medarbetare.
 
På kursen får du lära dig de metoder som gör dig till en professionell bemanningsplanerare . Satsa två dagar och spara veckor av arbetet med bemanningsplanering. Kursen är intensiv och ger dig på två dagar de metoder och verktyg du behöver för att bli en skicklig bemanningsplanerare.
 
Vem ska gå kursen?
Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller skall börja arbeta med planering och schemaläggning i kontaktcentret. Du som har mest nytta av utbildningen i bemanningsplanering är kontaktcenterchef, callcenterchef, teamledare, kundtjänstansvarig eller gruppchef.
 
Begränsat deltagarantal
För att försäkra oss om att du får största möjliga utbyte av de praktiska övningarna under kursen så har vi begränsat deltagarantalet.

Du lär dig

  • Hitta den prognosmodell för bemanning som passar er verksamhet bäst
  • Nyckeltal för att beräkna bemanningsbehov för månad, vecka och dag
  • Flexibel bemanningsplanering som tar hänsyn till personalen
  • Förhindra känslan av kaos med bra ledning i realtid
  • Ta fram rätt rapporter och data för beslutsstöd


Läs mer om kursinnehåll

Kursprogram två dagar:

Analys och rensning av data
• Styrning av telefoni
• Redovisning av avvikelser 
• Klassificering och indelning av historiska data
• Segmentera samtalsvolymer
• Analysera variansen för genomsnittlig samtalstid

Prognoser
• Historiska data och händelsedriven prognos
• Kalkylark och system för bemanningsplanering
• Prognoser baserade på faktorer som påverkar ditt callcenter mest
• Kommersiella prognossystem
• Cross-over interval forecasting

Bemanning
• Beräkningar med Erlang C
• Hitta den rätta balansen mellan servicenivå och beläggning
• Simulering med dator
• Modeller för bemanning

Schemaläggning
• Uppnå nöjdare personal genom möjlighet att påverka schemat
• Planering av ledighet och semester
• Schemaläggning för belastningstoppar
• Jämnare och mer exakt schemaläggning med Tiered Scheduling
• Hur planlägger du för flera parallella kommunikationskanaler

Styrning i realtid
• Vilka är de viktigaste parametrarna och mätvärdena
• Justeringar av bemanning under innevarande dag
• Agera proaktivt vid förändrad volym
• Prognoser för kötider

Mätning och återkoppling
• Jämför resultat och prognos i rätt intervall
• Hur du analyserar orsakerna till avvikelser från schema
• Minimering av varians – nyckel till kvalitet i servicenivåer
• Grafiska metoder för uppföljning och rapportering
• Hur du följer upp att medarbetarna följer sitt schema – Adherence to Schedule

 

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Workforce Management

Antal dagar: 2
Pris: 12900kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP