Inspirationskurs till tjänsteorientering

Antal dagar: 0,5

Pris: 2500 kr (ex moms)

Inspirationskurs till Tjänsteorientering vänder sig till företag som vill få en insikt i vad det innebär att tjänsteorientera sin IT, och vilket värde detta skapar för organisationens verksamhet.
Under kursen går vi igenom teori kring strategi och tjänster baserat på ITIL® best practice. Deltagarna får:
 
- en introduktion till vad tjänsteorientering innebär (ITSM)
 
- en översikt av kopplingen mellan IT och verksamheten/affären, vilka de kritiska framgångsfaktorerna är samt en inblick i tjänstekatalogens centrala funktion i en tjänsteleverantörs verksamhet.
 
BiTA:s Inspirationskurs till Tjänsteorientering riktar sig till alla som är intresserade av att få en inblick i vad det innebär för en tjänsteorganisation att leverera sitt uppdrag. Detta innefattar såväl beställare av IT-tjänster som IT-ledning, Service Level Managers och IT-strateger.
 
Målgrupp
 
Kursen riktar sig till alla som är intresserade av att få en inblick i vad det innebär för en tjänsteorganisation att leverera sitt uppdrag. Detta innefattar såväl beställare av IT-tjänster som IT-ledning, Service Level Managers och IT-strateger.
 
Förkunskapskrav
 
Inga förkunskaper krävs.

Inspirationskurs till Tjänsteorientering vänder sig till dig som vill få en insikt i vad tjänsteorientering av en IT-verksamhet innebär, vilken nytta en verksamhet kan få av att IT levereras som tjänster, och hur det påverkar IT-verksamheten att börja leverera tjänster.
 
Under kursen går vi igenom teori kring strategi och tjänster baserat på ITIL’®s best practice, vi belyser fördelar med tjänsteorientering och vilken nytta det kan tillföra en organisations verksamhet.
 
Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator. Kursdokumentationen är på svenska.

Språk
Kursen genomförs på svenska.


Läs mer om kursinnehåll
Kursinnehåll
– En introduktion till vad tjänsteorientering innebär (ITSM)
– Kopplingen mellan IT och verksamheten/affären
– Kritiska framgångsfaktorer för att lyckas med tjänsteorientering
– En inblick i tjänstekatalogens centrala funktion i en tjänsteleverantörs verksamhet

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Inspirationskurs till tjänsteorientering

Antal dagar: 0,5
Pris: 2500kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP