ITIL® Service Management (ITSM) Rollbaserat lärande Säkerhet och riskhantering Ledning och styrning IT Support och Kundtjänst ISO/IEC 20000 Certifiering Nya utbildningar

Workshopledning

Antal dagar: 2

Pris: 14300 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Nå ett bättre mötesresultat, snabbare och roligare!
 
Kursen Workshopledning ger dig arbetsmetoderna för att leda en workshop och tränar dig samtidigt på den viktiga gruppdynamiska delen av mötesledning.
 
Arbete i workshopform kan hjälpa dig och vara till stor nytta i samband med alla former av nyskapande, problemlösning, kartläggning, utforskning, mm. Metoderna gör det enklare att få fram idéer, strukturera, tydliggöra samband, förenkla komplexa strukturer, etc.
 
Men workshoparbetet hjälper även till att hantera den mänskliga, psykologiska dimensionen vid möten. Metoderna hjälper till att leda själva kommunikationen så att alla kommer till tals, spänningar kan lyftas fram och hanteras, beslut kan förankras ordentligt, enighet och äkta konsensus kan nås. Metoderna ökar även lojaliteten för fattade beslut - även om alla inte fått exakt som de vill.
 
Med workshopledning som verktyg kommer ni snabbare fram till bättre beslut – och har roligare under tiden!
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som leder möten och hanterar människor. Din roll kan vara chef, ledare, projektledare, förändringsledare, m fl roller. Även bland annat säljare, kundansvariga och förvaltningsledare har stor nytta av kursen.
 
Arbetar du med människor bör du behärska workshopledning!
 
Förkunskapskrav
Inga

Under kursen Workshopledning lär du dig att:
 • Planera, genomföra och nyttiggöra en workshop på ett effektivt sätt
 • Skapa synergi; att gruppen kan skapa lösningar som individen inte hade kunnat skapa själv
 • Hantera gruppen så att den presterar maximalt – i kreativ glädje
 • Lyfta fram och bearbeta kompletterande och motstridiga åsikter - utan att det blir konflikter
 • Effektiva och roliga arbetsmetoder som passar till en stor mängd uppgifter
 • Bli en kreativ, effektiv och rolig workshopledare som alla vill samarbeta med


Målsättning

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om hur du:

 • Planerar, genomför och följer upp en workshop
 • Faciliterar workshopen så att ni snabbt och enkelt når önskade resultat
 • Hantera kommunikationen så att alla kommer till tals
 • Modererar öppna motsättningar och hanterar underliggande spänningar
 
Språk
Svenska
 
Kurslängd
2 dagar
 
Kursmaterial
Deltagarna får en digital kursdokumentation som återger hela kursens innehåll


Läs mer om kursinnehåll

Kursen tar bland annat upp följande ämnen:

 • Formulera syfte och mål för aktuell workshop; vad ska uppnås?
  • Insikter hos deltagare
  • Konkreta resultat; skapa och dokumentera en process, problemlösning, kravanalys, projektplanering, etc
 • Praktiska detaljer
  • Kallelse med krav på förberedelser
  • Ställa krav på och boka lämplig lokal
  • Skapa en kreativ arbetsmiljö som stödjer den specifika workshopen
  • Material (notisar, pennor, plast, etc)
 • Själva workshoparbetet
  • Tidsplanering och uppdelning i arbetspass
  • Använd pauser kreativt
  • Att avgränsa problemområde och frågeställning
  • Olika metoder för aktivering; brainstorming, fiskbensanalys (”Ishikawa-metoden”), mindmapping, gallerivandring, m fl metoder
  • Att komma överens och att fatta beslut
 • Samtals- och gruppdynamik
  • Rollen som facilitator
  • Frågeteknik
  • Att skapa en god stämning initialt och att vårda denna
  • Att hantera öppna motsättningar och underliggande spänningar

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Workshopledning

Antal dagar: 2
Pris: 14300kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 2 950 kr)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:
Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.

Kursschema

OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP