Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

Workshopsledning - Skapa effektiva och kreativa arbetsmöten

Den här kursen ger dig arbetsmetoderna för att leda en workshop och tränar dig samtidigt i den viktiga gruppdynamiska delen av mötesledning. Efter avslutad kurs kommer du att ha de rätta verktygen för att facilitera kreativa och strukturerade möten. Med rätt kunskap når du ett bättre mötesresultat, snabbare och har roligare under tiden!

Arbete i workshopform kan hjälpa dig och vara till stor nytta i samband med alla former av nyskapande, problemlösning, kartläggning och utforskning. Metoderna gör det enklare att få fram idéer, strukturera, tydliggöra samband och förenkla komplexa strukturer. Med kunskaper och nya färdigheter i facilitering kommer du att vara bättre på att leda en grupp mötesdeltagare mot förväntat resultat/mål och kunna tillämpa flera kraftfulla verktyg och tekniker som skapar hög delaktighet.
 
Workshoparbetet hjälper även till att hantera den mänskliga, psykologiska dimensionen vid möten. Arbetssättet hjälper till att stimulera tänkandet leda kommunikationen så att alla kommer till tals, spänningar kan lyftas fram och hanteras, beslut kan förankras ordentligt, enighet och äkta konsensus kan nås. Metoderna ökar även lojaliteten för fattade beslut.

Vår populära tvådagarskurs vänder sig till dig som behöver användbara tekniker och verktyg för att åstadkomma effektiva, kreativa och strukturerade möten.
 
Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som vill bli bättre på att leda grupper i produktiva arbetsmöten och workshops. Är du projektledare, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, affärsutvecklare, team facilitator, systemutvecklare, gruppledare eller chef är det här en utmärkt kurs för dig.
Även bland annat säljare, kundansvariga och förvaltningsledare har stor nytta av kursen.

Förkunskapskrav
Inga

Antal dagar: 2

Pris: 14300 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
"En otroligt rolig och givande kurs. Jag har genomfört flera lyckade workshops/möten med hjälp av alla praktiska tips och verktyg som kursen gav mig."
 
"Duktig lärare och bra med flera praktiska moment som knöt an till verkliga utmaningar. Kul och nyttigt att dela erfarenheter med övriga deltagare."
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Under kursen Workshopledning lär du dig att:
 • Planera, genomföra och nyttiggöra en workshop på ett effektivt sätt
 • Skapa synergi; att gruppen kan skapa lösningar som individen inte hade kunnat skapa själv
 • Hantera gruppen så att den presterar maximalt – i kreativ glädje
 • Lyfta fram och bearbeta kompletterande och motstridiga åsikter - utan att det blir konflikter
 • Effektiva och roliga arbetsmetoder som passar till en stor mängd uppgifter
 • Bli en kreativ, effektiv och rolig workshopledare som alla vill samarbeta med


Målsättning

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om hur du:

 • Planerar, genomför och följer upp en workshop
 • Faciliterar workshopen så att ni snabbt och enkelt når önskade resultat
 • Hantera kommunikationen så att alla kommer till tals
 • Modererar öppna motsättningar och hanterar underliggande spänningar
 
Språk
Svenska
 
Kurslängd
2 dagar
 
Kursmaterial
Deltagarna får en digital kursdokumentation som återger hela kursens innehåll


Läs mer om kursinnehåll

Kursen tar bland annat upp följande ämnen:

 • Formulera syfte och mål för aktuell workshop; vad ska uppnås?
  • Insikter hos deltagare
  • Konkreta resultat; skapa och dokumentera en process, problemlösning, kravanalys, projektplanering, etc
 • Praktiska detaljer
  • Kallelse med krav på förberedelser
  • Ställa krav på och boka lämplig lokal
  • Skapa en kreativ arbetsmiljö som stödjer den specifika workshopen
  • Material (notisar, pennor, plast, etc)
 • Själva workshoparbetet
  • Tidsplanering och uppdelning i arbetspass
  • Använd pauser kreativt
  • Att avgränsa problemområde och frågeställning
  • Olika metoder för aktivering; brainstorming, fiskbensanalys (”Ishikawa-metoden”), mindmapping, gallerivandring, m fl metoder
  • Att komma överens och att fatta beslut
 • Samtals- och gruppdynamik
  • Rollen som facilitator
  • Frågeteknik
  • Att skapa en god stämning initialt och att vårda denna
  • Att hantera öppna motsättningar och underliggande spänningar

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Workshopsledning - Skapa effektiva och kreativa arbetsmöten

Antal dagar: 2
Pris: 14300kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema