Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Vad är en värdeström - och vad är den bra till? (GIG)

I nya versionen av ITIL introduceras bland annat begreppet värdeströmmar. Men vad har vi dem till och vad hände med alla våra processer? Måste vi byta ut allt nu? Frågorna är många och svaren kommer här!
 
BiTA har tagit fram en serie korta utbildningar, som vi kallar GIG, där vi går igenom de viktigaste praktiska tillämpningarna med praxis, processer och värdeströmmar. I dessa reder vi ut begrepp och förklarar hur ni får verkstad med ITIL® 4!
 
Service management har i många år rört sig kring processer och roller. När nu ITIL® 4 har gett ut den sjätte, och vad som sägs vara den sista, publikationen i serien konstaterar vi att både processer och roller fått en mycket mer tillbakadragen roll i litteraturen. Men hur blir det i verkligheten…?
 
Version 4 introducerar ett antal nya begrepp och moderna arbetssätt. Det gäller att förstå alla dessa nyheter innan vi kan dra nytta av dem.

Detta är den första delen i serien som vi ägnar åt att gå igenom hur alla praxis passar in och hur man använder sig av värdeströmmar.
 
Det är viktigt att vi förstår hur man skapar värdeströmmar och hur de sedan underhålls för att vi ska kunna leverera maximalt värde på ett kostnadseffektivt sätt.

Saker att beakta är bland annat:
 • Skillnaden mellan våra klassiska processer och nutidens värdeströmmar
 • Vad bygger upp en värdeström?
 • Hur förhåller sig värdeströmmar till saker som Value Chain activities och practicies?
I GIG:et kommer vi att gå igenom, diskutera och utveckla följande områden:
 • Syfte & mål med värdeströmmar
 • Vad består en värdeström av?
 • Förvaltningen av värdeströmmar
 • Att eliminera waste

Pris: 2850 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 12.00

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Våra GIG-utbildningar är ett utmärkt sätt att kompetensutveckla dig på ett tidseffektivt sätt inom ett specifikt område och samtidigt skapa nya kontakter som kan bli värdefulla i din fortsatta utveckling.

På våra GIG får du
:
 • Grundläggande kunskap i ämnet av en expert på området
 • Digitalt kursmaterial med bilderna från utbildningen
 • Ställa frågor, diskutera och dela erfarenheter
 • Verktygskort som summerar de viktigaste delarna
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om ITIL®4 och värdeströmmar.
Kan vara alla roller i en organisation där man idag arbetar processinriktat.
 
Kursmaterial
Du får en digital version av det material som gås igenom på kursen skickad till dig innan GIG:et.
 
Om kursledaren
Anders Brunberg
har varit verksam inom IT Service Management sedan 2001 och är en av Sveriges mest erfarna konsulter och utbildare inom området. Han är både certifierad ITIL® 4 Managing Professional, ITIL Expert (v3) och ITIL Service Manager och har dessutom även lång erfarenhet av ISO/IEC 20000, Ledningssystem för tjänster.
 Anders har lång praktisk erfarenhet av att införa processer och arbetssätt baserat på ITIL, både inom offentlig sektor och det privata näringslivet, och är mycket väl insatt i de utmaningar och den komplexitet som finns i samband med den typen av förändringsarbete. Han har även djup kompetens inom förvaltningsstyrning och förvaltningsmodeller, t ex pm3. Han är en mycket uppskattad ackrediterad lärare på alla nivåer inom ITIL.
  
Dane Thomas
har bred kunskap inom Service Management med global erfarenhet som sträcker sig hela vägen från servicedesk till strategi och ledarskap. Detta innebär att Dane har god förståelse för människorna och drivkrafterna genom hela organisationen, och kan sammanföra ingenjörer, ekonomer, ledning och operativ verksamhet.
 Erfaren projektledare med processoptimering i fokus, ofta i komplexa miljöer. Kursledare och föredragshållare inom ITIL och ITSM sedan 2012, med kurser och föreläsningar genomförda i Sverige, Tyskland, Kina, Kanada, och USA. Han är både certifierad ITIL 4 Managing Professional och ITIL Expert (v3) och metoder (ITIL, PM3, Agile, DevOps, och Lean), och ledning av workshops/träning med personal inför förändringar som till exempel lansering av nya tjänster.

 

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Vad är en värdeström - och vad är den bra till? (GIG)

Pris: 2850kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema