Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

Tjänstehantering i praktiken för IT

Vet ni …...
 • Vem er kund är? Vem har mandat att kravställa, beställa och genomföra förändringar?
 • Om IT har förmåga att leverera rätt garanti och värde till verksamheten? Hur följs IT leveransen upp?
 • Om IT utgår från standardiserade tjänster? Är IT tjänster samma som infrastruktur tjänster?
 • Vilken sourcing modell är lämpligast för IT och affärsverksamheten? För och nackdelar.
 • Vad inom tjänsten ska behållas internt och vad kan köpas? Hur ska en tredjepart hanteras i leveransen av IT tjänsten?
 • Om och hur IT har kontroll på alla IT komponenter och dess beroenden? Hur viktig är denna kontroll för slutleveransens av tjänstenivå?
 • Om kostnader bäst bör nycklas ut på antaganden eller enligt en specificerad graderad nivå utifrån ett behovsupplägg?
 • Vilka processer och roller som styr tjänstehantering? Hur viktigt är det med en publicerad tjänstekatalog?
BiTAs lärare kombinerar konsultation med att utbilda vilket ger aktuella exempel och erfarenheter från verkligheten. Dessa frågor kommer att lyftas och diskuteras på kursen för att ge utökad förståelse och råd om hur just er verksamhet och tjänstehantering kan förbättras.

 
Dagens IT-leverans blir mer och mer komplex då allt fler parter ska samarbeta. Detta medför att IT-organisationen behöver styra och leda både sin interna organisation liksom ett flertal leverantörers IT-leveranser. 
Affärsverksamheten är beroende av en snabbfotad IT-organisation som erbjuder tjänster med rätt nivåer och dynamik i leveransnivå. Det medför att IT-tjänstestrukturen behöver klara av verksamheternas sammanräknade krav och att IT-tjänsterna förblir kostnadseffektiv övertid.
 
Rätt dynamik och kostnadseffektiva IT-tjänster uppnås när IT och affärsverksamheten avtalar i vilken omfattning IT-leveransen ska ske. Avtal där alla levererande parter, extern som intern, är säkrade. IT skall känna sig trygga i att resurser och kompetenser är de rätta för en konkurrensmässig IT-leverans.
 
Är IT-leveranser standardiserade, utlovas garantier och är det tydligt beskrivet vad som skall levereras till kunden och dess användare?
 
På den här kursen ger vi deltagarna verktyg för att få bättre kontroll på IT-leveransen och få struktur på hur man praktiskt arbetar med IT-tjänstehantering, genom att få ökad förståelse om:
 • Tjänsteerbjudande
 • Sourcingstrategi
 • Avtala om Tjänstnivå (SLA, OLA)
 • Kostnadskontroll 
 • Ansvariga Roller

Deltagarna får teoretiska genomgångar med interaktiva diskussioner så som återkopplingar, reflektioner och erfarenhetsutbyte. Detta varvas med övningsuppgifter i grupp med exempel från deltagarnas verklighet som konkretiseras genom metoder och mallar för fortsatt eget arbete efter kursen.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig i exempelvis rollen som IT-chef, IT-strateg, Leveransansvarig, Verksamhetsutvecklare, Driftchef, Tjänsteansvarig (Service Management), IT controller, Leverantöransvarig eller Avtalsförhandlare som inser att när IT-leveransen är alltmer tekniskt integrerad med komponenter som nyttjas i olika IT-tjänst och att de sammanlagda krav på tillgänglighet och balanserad kapacitetsutnyttjande behöver synliggöras så ger denna kurs struktur och förslag på angreppsätt som kan vara steget till affärsdriven IT.

Förkunskapskrav
Minst 3 års erfarenhet av delaktighet av IT-leveranser. Det är en fördel att ha erfarenhet av IT-styrning mot verksamhet eller leverantör och vi rekommenderar att deltagarna har kunskaper som motsvarar kursen ITIL Foundation.

Antal dagar: 3

Pris: 22500 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
"Alla övningar kändes relevanta för kursen, bra diskussioner och värdefullt innehåll"
"Det var en mycket bra sammansatt kurs"
"Engagerad och kunnig kursledare"
"Kursen överträffade mina förväntningar"
"Allt kändes värdefullt och relevant"
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

På den här kursen ger vi deltagarna verktyg för att få bättre kontroll på IT-leveransen och få struktur på hur man praktiskt arbetar med tjänstehantering för IT-tjänster.

Målsättning
 
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:
 • Tjänstehantering och val av tjänstestruktur och sourcingstrategi
 • Process för att samla ihop behoven/kraven för IT-tjänster och skapa överenskommen IT-tjänstenivå
 • Identifiera kostnadsdrivande komponenter och aktiviteter inom IT-leveransen
 • Modulering av tjänstens ingående komponenter och sätta formen för tjänstekatalog, 
 • Följa upp IT-leveranser både från externa parter och interna, leverantörshantering och uppföljning av kontrakt, arbeta med kontinuerliga tjänsteförbättringar
Språk
Kursen ges på svenska med engelska termer.

Kurslängd
3 dagar
 
Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator. Kursdokumentationen är på svenska.

Deltagarna får teoretiska genomgångar med interaktiva diskussioner så som återkopplingar, reflektioner och erfarenhetsutbyte. Detta varvas med övningsuppgifter i grupp med exempel från deltagarnas verklighet som konkretiseras genom metoder och mallar för fortsatt eget arbete efter kursen.


Läs mer om kursinnehåll
Kursens innehåll
 
Dag 1
 • Introduktion
 • Tjänstehantering
 • Värdet av tjänstekatalog, varför och för vem
 • Tjänstekatalogkonceptet 
 
Dag 2
 • Konfigurera tjänster
 • Kostnadsberäkna tjänster
 • Sourcing strategi
Dag 3
 • Tjänsteportfölj
 • Tjänstenivå överenskommelse
 • Process och aktiviteter
 • Uppföljning och förbättring samt hantera verksamhetsrelationer

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Tjänstehantering i praktiken för IT

Antal dagar: 3
Pris: 22500kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema