Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

SAFe® Scrum Master

En SAFe Scrum Master (SSM) är en Servant Leader för ett agilt team och coachar Scrum-teamet till att organisera sig själv och leverera värde med hjälp av effektiva agila metoder. En Scrum Master hjälper teamet att samordna med andra team i ett Agile Release Train (ART), bidrar med kunskap och stöd kring arbetssätt och metoder och har fokus på att skapa en lärande miljö där teamet jobbar med kontinuerliga förbättringar.
SAFe Scrum Master är utbildningen för dig som vill lära dig vad Scrum Master-rollen innebär i en organisation där flera scrum-team behöver samverka och jobba tillsammans och där organisationen använder, eller funderar på att använda ramverket SAFe.  SAFe® är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå, Scaled Agile Framework.
 
Till skillnad från andra Scrum Master-utbildningar som fokuserar på grunderna i Scrum på team-nivå, utforskar den här SAFe Scrum Master-kursen rollen i det större sammanhanget som omfattar hela organisationen, och förbereder dig för att framgångsrikt kunna planera och exekvera ett Program Increment (PI), den främsta ”möjliggöraren” för att få alla nivåer i en SAFe-organisation att samverka och jobba mot gemensamma mål.
Du får kunskap om:
 • Huvudkomponenterna i agil storskalig utveckling
 • Facilitering av Scrum-event på alla nivåer i organisationen
 • Hur man genomför en Program Increment Planning
Du kommer också att lära dig hur du som ledare och coach bygger högpresterande agila team, och du coachar teamen till att leverera nytta och värde i stor skala.
 
Genom att gå utbildningen förbereder du dig för att skriva certifieringsprovet för att bli en certifierad SAFe Scrum Master (SSM). Ett SAFe Scrum Master (SSM) certifikat visar att du är beredd att axla rollen som Scrum Master i en SAFe-miljö, och därigenom öka ditt värde för de team och organisationer som inför SAFe.
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till:
 • Scrum Masters som är nya i sin roll
 • Rutinerade Scrum Masters som vill förstå vad rollen innebär i en organisation som använder SAFe-ramverket
 • Teamledare som vill förstå Scrum Master-rollen
 • SAFe Release Train Engineers som vill coacha Scrum Masters  i sina roller
Förkunskapskrav
Inga särskilda förkunskaper krävs för att gå kursen, alla är välkomna att gå kursen oavsett erfarenhet. För den som vill skriva certifieringen SAFe® Agilist (SA) rekommenderas dock följande förkunskaper:
 • Kunskap om agila koncept och principer
 • Kännedom om Scrum, Kanban, och eXtreme Programming (XP)
 • Praktisk erfarenhet av mjukvaru- och hårdvaruutveckling

Antal dagar: 2

Pris: 17900 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00

Certifiering ingår i kurspriset.

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om vad det innebär att verka i rollen som SAFe® Scrum Master, däribland att kunna:
 • Beskriva Scrum i en SAFe-organisation
 • Facilitera Scrum-aktiviteter
 • Facilitera genomförandet av iterationer
 • Stötta genomförandet av ett Program Increment
 • Stötta kontinuerlig förbättring
 • Coacha agila team för maximal verksamhetsnytta
 • Stötta ett DevOps-införande
Certifiering
Ett certifieringsförsök ingår i kurspriset och ska ske inom 30 dagar efter genomförd kurs.
Deltagare som klarar certifieringen erhåller:
 • SAFe Scrum Master-certifikat
 • SAFe Scrum Master digitalt emblem för att synliggöra din prestation on-line
 • Ett års medlemskap i SAFe Community Platform
 • Tillgång till olika resurser som stöttar dig som certifierad utövare i din SAFe-resa
Språk
Engelskt kursmaterial och certifiering. Kursledaren pratar svenska
 
Kursmaterial
Deltagarna får kursmaterial i pärm under kursen och tillgång till digitalt material efter avslutad kurs.


Läs mer om kursinnehåll
Kursen tar bland annat upp följande ämnen:
 • Introduktion till Scrum i SAFe
 • Scrum Master-rollen
 • Genomföra en Program Increment (PI) Planning
 • Facilitera genomförandet av en iteration
 • Avsluta ett Program Increment
 • Coacha det agila teamet

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

SAFe® Scrum Master

Antal dagar: 2
Pris: 17900kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema