Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 Nyheter

SAFe® Product Owner/Product Manager

En Produktägare (Product owner/Product manager) är en del i ett agilt team med ansvar att prioritera teamets backlog och är den som är ansvarig för funktionaliteten produkten tillhandahåller i organisationen och dess intressenter. En product owner/product manager i en SAFe-kontext tar tillsammans övriga product owners/product managers och team ansvar för att i ett effektivt produktutvecklingsflöde driva organisationens kontinuerliga leverans av värde.
Den här kursen riktar sig till dig i en produktledande roll som vill tillämpa Lean-Agila värderingar och principer. Du får möjlighet att utveckla de färdigheter som behövs i din roll i för att skapa mer värde till kund och lära dig om de aktiviteter, verktyg och mekanismer som används för att hantera backlogs på både team- och programnivå. Under kursen får du en djup förståelse för Agile Release Trains (ARTs), dess roll i organisationen och hur de skapar värde för kunder och användare.
 
Du kommer också att lära dig att med ett lean-agilt mindset skriva Epics, bryta ner dem till Features och Stories, prioritera åtgärder baserat på ekonomiska avväganden, planera och exekvera iterationer och programinkrement.
Under kursen lär vi också ut hur vi ökar vår förmåga till kontinuerlig leverans genom Continuous Delivery Pipeline och DevOps, hur Product Owner- och Product Manager-rollerna interagerar och vad som krävs för att förbättra det agila releasetåget och dess leveranser.
 
Genom att gå utbildningen förbereder du dig för att skriva certifieringsprovet för att bli en certifierad SAFe® 4 Product Owner/Product Manager (POPM)
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till:
 • Produktägare, produktansvariga, linjechefer, verksamhetsutvecklare
 • Portföljledare, programledare, ansvariga och medarbetar på projektkontor (PMO), processägare och processledare
 • Enterprise-, system- och lösningsarkitekter
Förkunskapskrav
Inga särskilda förkunskaper krävs för att gå kursen, alla är välkomna att gå kursen oavsett erfarenhet. För den som vill skriva certifieringen SAFe® 4 Product Owner/Product Manager (POPM) rekommenderas följande kunskaper:
 • Att ha deltagit på en Leading SAFe-kurs
 • Erfarenhet från att arbeta i en SAFe-miljö
 • Erfarenhet från Lean, Agile, eller motsvarande
 
Du måste ha deltagit på hela kursen för att få skriva certifieringsprovet.

Antal dagar: 2

Pris: 17500 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00

Certifiering ingår i kurspriset.

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om vad det innebär att verka i rollen som SAFe® Product Owner/Product Manager, däribland att:
 • Tillämpa SAFe i en Lean-organisation
 • Tillämpa SAFes Lean-agila principer och värderingar i Product Owner/Product Manager-rollerna
 • Samarbete med Lean Portfolio Management
 • Utforska kontinuerlig leverans av värde med Program Increment Planning
 • Genomföra ett Program Increment och leverera värde kontinuerligt
 • Tydligt beskriva Product Owner och Product Manager-rollerna
 • Skapa en handlingsplan för rollen
Certifiering
Ett certifieringsförsök ingår i kurspriset och ska ske inom 30 dagar efter genomförd kurs.
Deltagare som klarar certifieringen erhåller:
 • SAFe Product Owner/Product Manager certifikat
 • SAFe 4 Product Onwer/Product Manager digitalt emblem för att synliggöra din prestation on-line
 • Ett års medlemskap som SAFe Product Owner/Product Manager, vilket inkluderar tillgång till POPM Community of Practice
 • Tillgång till olika resurser som stöttar certifierade utövare i sin SAFe-resa
Språk
Engelskt kursmaterial och certifiering. Kursledaren pratar svenska
 
Kursmaterial
Del tagarna får kursmaterial i pärm under kursen och tillgång till digitalt material efter avslutad kurs.


Läs mer om kursinnehåll
Kursen tar bland annat upp följande ämnen:
 • Tillämpa SAFe i en Lean-organisation
 • Relatera ett Lean-Agile mindset till Product Owner- och Product Manager-rollerna
 • Samarbete med Lean Portfolio Management
 • Ständigt utforska kundbehov
 • Exekvera Program Increment
 • Definiera roll och ansvar för Product Owner/Product Manager
 • Skapa en Product Owner/Product Manager aktivitetspla

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

SAFe® Product Owner/Product Manager

Antal dagar: 2
Pris: 17500kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema