Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Så här lyckas du med ditt strategiarbete (GIG)


Så här lyckas du med ditt strategiarbete
 
Många organisationer saknar eller har en ostrukturerad strategiprocess och tycker att strategiarbete är både belastande och onödigt. Här får du förklaringen till varför det är viktigt med en strategi och också metoderna du behöver för att lyckas.
 
I en värld med allt snabbare förändringstakt blir vikten av en genomtänkt strategi som ger en tydlig vägledning vid utarbetande av planer och mål, samt stöd för taktiska beslut allt viktigare.
Strategier kan utgå utifrån olika principer och metoder, men gemensamt är att de ökar vår förståelse för, dels våra egna mål, dels för vår omvärld och inte minst våra konkurrenter.
 
I denna GIG-utbildning går vi igenom hur man kan tänka och utarbeta en effektiv strategi för organisationen och mer specifikt IT-strategi.

Vi berör områden som:
 • Strategibegreppet – syfte och mål
 • Teorier bakom strategiarbete
 • Marknadspositioner och konkurrensmodeller
 • Nyttan med en strategi
 • IT-strategins roll i organisationen
 • IT-strategi hur kan man göra
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:
 • Varför ska organisationen ha en strategi
 • Teorier bakom strategier
 • Olika infallsvinklar på strategiarbete
 • Förståelse för konkurrensstrategier
 • Viktiga metoder i arbetet
 • IT-strategins plats i organisationen
 • Strukturerat arbetssätt för utveckling av en IT-strategi

Antal dagar:

Pris: 2850 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 11.30

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Våra GIG-utbildningar är ett utmärkt sätt att kompetensutveckla dig på ett tidseffektivt sätt inom ett specifikt område och samtidigt skapa nya kontakter som kan bli värdefulla i din fortsatta utveckling.
På våra GIG får du:
 • Grundläggande kunskap i ämnet av en expert på området
 • Digitalt kursmaterial med bilderna från utbildningen
 • Verktygskort som summerar de viktigaste delarna
 • Ställa frågor, diskutera och dela erfarenheter
Målgrupp
Kursen riktar sig till Dig som har ett behov av att förstå strategins roll i organisationen eller Du som leder eller medverkar i strategiarbetet. Alla i en organisation har nytta av att förstå hur en strategi fungerar dess syfte och hur man får den att bli ett effektivt styrdokument och inte en hyllvärmare.
 
Kursmaterial
Du får en digital version av det material som gås igenom på kursen skickad till och ett verktygskort som fungerar som checklista och snabbreferens när man arbetar med strategifrågor.

 
Om kursledaren
Mats har under många år varit verksam som konsult, linjechef och projektledare inom IT och verksamhetsutveckling.
Han har därmed mycket kunskap och erfarenhet av att leda olika verksamhetsutvecklingsprojekt ofta med analyser av verksamhet, process-kartläggningar, rutiner, roller och modeller. Mats har också bred erfarenhet av strategiarbete såväl utarbetande som förvaltning av den. Hur man undviker att den hamnar längst ned i skåpet.
 
I rollen som kursledare är han engagerande och inbjuder till dialog och diskussion. Han delar också med sig av sina egna erfarenheter och ser gärna att ni som deltar gör detsamma.

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Så här lyckas du med ditt strategiarbete (GIG)

Antal dagar:
Pris: 2850kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema