Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid (GIG)


Kompetensstrategi - rätt kompetens på rätt plats i rätt tid

Få ut det mesta och det bästa av din personal, se till att de utvecklas i bolagets riktning!
Lär dig hur rätt kompetensen, över tid, säkerställs i en organisation genom att arbeta med en kompetensstrategi. Strategin ger dig en samlad bild för hur behov av kompetens ska tillgodoses, nu och i framtiden.
 
Kompetenstrategin pekar mot tydliga utvecklingsvägar för medarbetaren, och är ett ovärderligt verktyg för att behålla talanger inom organisationen.
 
En kompetensstrategi blir till ett viktigt verktyg för att motivera till engagerade medarbetare – och i förlängningen nöjda kunder.
 
Kompetensstrategin ger en trygghet i att den kompetensutveckling som genomförs stärker organisationens konkurrenskraft över tid samt ger underlag till beslut när det gäller kontinuerlig kompetensförsörjning.
 
Vi berör områden som:
 • Förutsättningar och utgångpunkter för en kompetensstrategi
 • Kompetensstrategi, som en del av strategisk kompetensförsörjning
 • Kompetens begreppet
 • Tillvägagångssätt och arbetsformer
 • Nyttorealisering av kompetensstrategin
 • Teknik och plattformar
Efter genomgången GIG-utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:
 • Hur man arbetar med strukturerad och kontinuerlig kompetensförsörjning
 • Vad en kompetensstrategi är, och hur den hjälper den mig
 • Hur olika momenten hänger ihop
 • Möjligheter och fallgropar
 • Hur andra organisationer arbetar med kompetensförsörjning

Antal dagar:

Pris: 2850 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 12.00

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Våra GIG-utbildningar är ett utmärkt sätt att kompetensutveckla dig på ett tidseffektivt sätt inom ett specifikt område och samtidigt skapa nya kontakter som kan bli värdefulla i din fortsatta utveckling.
På våra GIG får du:
 • Grundläggande kunskap i ämnet av en expert på området
 • Digitalt kursmaterial med bilderna från utbildningen
 • Verktygskort som summerar de viktigaste delarna
 • Ställa frågor, diskutera och dela erfarenheter
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som är chef och därmed har ansvaret för att utveckla medarbetare samt rekrytera nya, men du kan mycket väl även arbeta med H/R-frågor.
 
Kursmaterial
Du får en digital version av det material som gås igenom på kursen skickad till och ett verktygskort som fungerar som checklista och snabbreferens när man arbetar vidare med sin egen kompetensstrategi.
 
Om kursledaren
Michael Ramirez
Michael Ramirez, är sedan 2013 anställd konsult och utbildare på BiTA och har lång erfarenhet av att utveckla människor.
 
Michael är som person mycket social och har lätt att kommunicera med såväl små som stora grupper. Han är prestigelös och har mycket lätt för att leda team.
 
I sina uppdrag, såväl som konsult som utbildare, eftersträvar han synergier mellan teori och praktik genom att leda, utmana och utveckla människor för att på så vis låta gruppen växa med uppgiften.
 
I utbildningssalen är hans styrka, förmågan att förklara komplicerade teori till praktisk begriplighet.
 
Michael brinner för kompetens och är kunnig inom många områden. Han har gedigen och praktisk erfarenhet av globala organisationer under stor förändring, där ny kompetens och organisationsförflyttningar ständigt är nödvändiga.

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid (GIG)

Antal dagar:
Pris: 2850kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema