Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Processer och ordning och reda för ett effektivt och stimulerande arbete (GIG)

Kundservice och det vi brukar kalla medarbetarservice blir allt viktigare i alla organisationer och är en viktig förutsättning för en förbättrad kundresa och en större kundupplevelse.

Frågan är varför det är så svårt, varför ser det ut som det gör efter 40 år med IT-support och hur går man tillväga och hur blir man lyckosam?
 
Processer, ordning och reda för ett effektivt och stimulerande arbete
I flera av våra tidigare GIG så har vi talat om agilitet, samverkan, kultur och förändringsarbete. Nu har tiden kommit till att också prata lite om strukturer och dess viktighet för att tillsammans med kulturen åstadkomma ordning och reda, hög återanvändbarhet och bra samarbete baserat på tydlighet i roller, processer, ansvar, aktivitet mm.
 
Vi kommer att allmänt igenom olika verktyg som man kan använda sig av för att få enkel och fungerande struktur.
 
De viktigaste processerna som är direkt kopplade till det taktiska och operativa arbetet i att stötta medarbetaren på sin resa kommer vi också att beröra och diskutera.
 
Det finns idag många olika ramverk, de flesta står för någon typ av tanke om hur strukturer skall se ut för att bäst supporta beslut, ansvar, styrning eller arbetssätt. Vi kommer att relatera dessa till varandra, men också diskutera innebörden hos dem och hur man bör tänka kopplat till ramverk för att få helheten att fungera.
 
På kursen får du kunskap och insikter om:
 • Struktur och kultur är båda viktiga förutsättningar för effektivitet i medarbetarresan
  • skillnader och likheter
 • Vilka processer som är viktigast - vi sneglar på ITIL, PM3 och andra ramverk för att hitta essensen
  • Incident Management - Nyttan och hur gör jag enklast för att verkligen realisera VÄRDE
  • Problem Management - Vi tittar på hur man kan lyckas med något som ganska få klarar
  • Beställningar - Hur det ofta ser ut och hur vi bör tänka
 • Vilka andra strukturer behöver vi för att stödja en framgångsrik medarbetarresa

Pris: 2850 kr (ex moms)

Tid: 09.00 - 12.00

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Våra GIG-utbildningar är ett utmärkt sätt att kompetensutveckla dig på ett tidseffektivt sätt inom ett specifikt område och samtidigt skapa nya kontakter som kan bli värdefulla i din fortsatta utveckling.

På våra GIG får du:
 • Grundläggande kunskap i ämnet av en expert på området
 • Digitalt kursmaterial med bilderna från utbildningen
 • Verktygskort som summerar de viktigaste delarna
 • Ställa frågor, diskutera och dela erfarenheter
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om kundservice rent generellt men också vill veta mer om hur vi BiTA definierar och arbetar med det vi kallar Medarbetarresan.
Kan vara alla roller i en organisation där man behöver förstå och ibland agera kopplat till god kundservice och hur man uppnår detta.
 
Kursmaterial
Du får en digital version av det material som gås igenom på kursen skickad till dig och ett verktygskort som fungerar som checklista och snabbreferens när man arbetar med Kund- och medarbetarservice.
 
Om kursledaren
Peter Hero
Peter Hero har arbetat med service och support i flera branscher både i den privata och i den offentliga sektorn. Idag driver Peter flera olika supportnätverk inom ”Support Services Institute” i hela landet. Han håller utbildningar inom service, support och kundkommunikation och är ofta anlitad både som talare och moderator på vid konferenser och event. För att kunna hjälpa sina kunder och sina medlemmar till nätverken på bästa sätt så håller Peter även koll på verktygsleverantörerna i branschen. Han har också en koppling till forskning och akademin där han är med i olika forskningsprojekt och forum för att driva utvecklingen inom support framåt, både nationellt och internationellt

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Processer och ordning och reda för ett effektivt och stimulerande arbete (GIG)

Pris: 2850kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema