Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Operativ Excellens - för Ledare och Verksamhetsutvecklare

Många ledare upplever en ökad frustration i sin vardag. En känsla av att jobba med en organisation  som slukar energi och resurser men som ändå inte lyckas leverera uppsatta mål och ambitioner vare sig internt eller externt. En känsla som håller en vaken på nätterna.
  
Utbildning Operativ Excellens - för Ledare och Verksamhetsutvecklare adresserar praktiska ledningsutmaningar - såsom resursbrist, prioritering och bristande genomförandandekultur. Under våra tjugo års arbete inom privat och offentlig sektor har vi observerat en hög nivå av ”friktion”, eller hinder, som förhindrar ökad effektivitet, förändring och samarbete i organisationer. Kursen ger praktisk kunskap om hur dessa hinder kan identifieras och elimineras i framtiden.
 
Utbildningen är till för dig som är i behov av att finna nya lösningar och ledarskap för att adressera dagens verksamhetsutmaningar. Praktiskt, konkret och så enkelt som möjligt. Du har troligen gått ledarskapskurser men vill prova någonting nytt som utgår ifrån konkreta utmaningar i din vardag. Kursen utgår från BiTAs mycket uppskattade utbildningskoncept som kombinerar teori, grupparbete och diskussioner där vi lär av varandra. Under utbildningen ingår det som deltagare att genomföra ett mindre projektarbete som redovisas under sista kursdagen.
 
Utbildningen omfattar 3 kursdagar fördelade på 2 tillfällen om vardera 2+1 dagar med 3-4 veckor mellan de två tillfällena.
 
Målgrupp
Kursen är framtagen för ledare inom privata och offentliga organisationer som vill utveckla sitt praktiska ledarskap och öka effektiviteten i sin verksamhet.
Exempel på roller:
 • IT/Digital Strateg, IT/Digital Förändringsledare
 • Verksamhetschef, Verksamhetsutvecklare, Verksamhetsstrateg, Processutvecklare, Projektledare
 • Förvaltningschef
 • Agil Transformationsledare
Förkunskapskrav
Inga

Antal dagar: 3

Pris: 28500 kr (ex moms)

Kursstart våren 2022:
Steg 1: 6-7 april
Steg 2: 29 april

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Deltagarna möter erfarna konsulter/lärare som delar med sig av sina bästa arbetssätt och verktyg för en effektivare organisation. Utbildningen baseras på BiTA:s samlade strukturkapital och erfarenheter, men inspireras även av konceptet Flow som grundar sig på 50 års akademisk forskning och praktisk erfarenhet inom Operativ Excellens, och med dokumenterade resultat på 50–100% ökning i effektivitet.
 
Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:
 • Förstå grunderna i Operativ Excellens och Flow
 • Att förstå hur friktion uppstår och begränsar effektivitet, förändring och samarbete
 • Hur du som ledare eller verksamhetsutvecklare praktiskt kan implementera Operativ Excellens i er organisation och öka effektivitet och åstadkomma förändring
Språk
Utbildningen genomförs på svenska och med svenskt kursmaterial.

Kurslängd
3 dagar fördelat på två tillfällen med 3-4 veckor mellan tillfällena, 2+1 dagar.
 
Kursmaterial
Kursmaterialet är digitalt.Läs mer om kursinnehåll

Kursen tar bland annat upp följande ämnen:

 • Grunderna i Operativ Excellens och Flow
 • Operativ Excellens olika perspektiv och utmaningar
 • Organisationen ur fyra olika perspektiv och dess utmaningar
 • Vision, kultur och ledarskap
 • Dagligt arbete perspektiv – Eliminera friktion för bättre samarbete och effektivitet
 • Modeller och verktyg för Operativ Excellens i praktiken
Eftersom vi vet att det ibland kan vara svårt att snabbt omsätta nya lärdomar i praktiken går det att lägga till tjänster till utbildningen:
 • Praktisk coaching för att komma igång med Operativ Excellens
 • Tillgång till Operativ Excellens mallar och verktyg vis digital plattform (Miro)
 • Operativ Excellens analys och färdplan

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Operativ Excellens - för Ledare och Verksamhetsutvecklare

Antal dagar: 3
Pris: 28500kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema