Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Ledarskap, målstyrning och tvärfunktionell samverkan skapar kundservicekultur (GIG)

Kundservice och det vi brukar kalla medarbetarservice blir allt viktigare i alla organisationer och är en viktig förutsättning för en förbättrad kundresa och en större kundupplevelse.

Frågan är varför det är så svårt, varför ser det ut som det gör efter 40 år med IT-support och hur går man tillväga och hur blir man lyckosam?
 
Ledarskap, målstyrning och tvärfunktionell samverkan skapar kundservicekultur
Att leverera en kvalitativ och bra kundservice, som en del av medarbetarresan, kräver involvering av många olika personer, organisationsdelar, roller och medarbetare inom IT och till viss mån också inom andra stödenheter.
 
För att nå hela vägen med medarbetarresan är det viktigt att etablera en kultur där samverkan är en självklarhet.
 
Dagens ledarskap kräver en förmåga att sätta upp och förverkliga mål som leder verksamheten åt det håll som man önskar.
 
Som ledare behöver man verktyg och kunskaper om hur man får med sig medarbetarna samtidigt som man har kunder och intressenter som också har förväntningar.
 
I detta GIG så talar vi om förändringsarbetets alla delar, viktiga egenskaper i dessa och hur man bör tänka för att enkelt utan allt för mycket komplexitet förstå vad det är som gör skillnad när man skall driva förändring.
 
Grundstenarna inom alla organisationer bör vara teamet, vision & mål, uppföljning, förhållande till intressenter samt en bra samverkanskultur.
 
Vi kommer att gå igenom hur dessa olika delar hänger samman och påverkar varandra. Inget resultat kommer av sig själv, samtidigt kan man bestiga berg tillsammans om det finns en tydlig väg utstakad och om motivationen i gruppen finns. Vissa lyckas bättre än andra och vi vill dela med oss av de kunskaper och erfarenheter som vi har för att bidra till framgångsrikt och ett motiverade ledarskap.
 
 • Vad innebär gott och mjukt ledarskap inom kundserviceområdet
 • Målstyrning och prestandastyrning som lever upp till verksamhetens behov
 • Hur vi kan arbeta med Balanced Score Card (BSC) för att tydliggöra våra kopplade mål
 • Principer för mätning och uppföljning
 • Hur identifierar vi våra intressenter/kunder som en del av medarbetarresan?
 • Varför och hur man genomför en intressentanalys i sin egen organisation?
 • Vilka olika typer av användare och medarbetare finns det?
 • Hur etablerar man en bra samverkanskultur

Pris: 2850 kr (ex moms)

Tid: 09.00 - 12.00

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Våra GIG-utbildningar är ett utmärkt sätt att kompetensutveckla dig på ett tidseffektivt sätt inom ett specifikt område och samtidigt skapa nya kontakter som kan bli värdefulla i din fortsatta utveckling.

På våra GIG får du:
 • Grundläggande kunskap i ämnet av en expert på området
 • Digitalt kursmaterial med bilderna från utbildningen
 • Verktygskort som summerar de viktigaste delarna
 • Ställa frågor, diskutera och dela erfarenheter
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om kundservice rent generellt men också vill veta mer om hur vi BiTA definierar och arbetar med det vi kallar Medarbetarresan.
Kan vara alla roller i en organisation där man behöver förstå och ibland agera kopplat till god kundservice och hur man uppnår detta.
 
Kursmaterial
Du får en digital version av det material som gås igenom på kursen skickad till dig och ett verktygskort som fungerar som checklista och snabbreferens när man arbetar med Kund- och medarbetarservice.
 
Om kursledaren
Peter Hero
Peter Hero har arbetat med service och support i flera branscher både i den privata och i den offentliga sektorn. Idag driver Peter flera olika supportnätverk inom ”Support Services Institute” i hela landet. Han håller utbildningar inom service, support och kundkommunikation och är ofta anlitad både som talare och moderator på vid konferenser och event. För att kunna hjälpa sina kunder och sina medlemmar till nätverken på bästa sätt så håller Peter även koll på verktygsleverantörerna i branschen. Han har också en koppling till forskning och akademin där han är med i olika forskningsprojekt och forum för att driva utvecklingen inom support framåt, både nationellt och internationellt

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Ledarskap, målstyrning och tvärfunktionell samverkan skapar kundservicekultur (GIG)

Pris: 2850kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema