Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

ITIL® 4 Specialist - Monitor, Support and Fulfil

Ramverket ITIL® är under ständig utveckling av AXELOS och nu lanseras nya typer av certifieringsgrundande utbildningar.
 
På kursen ITIL 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfil går vi igenom nyckelbegrepp, principer, värde och utmaningar inom fem av ITIL:s mest använda praxis (practice) och lägger fokus vikten av tät samverkan mellan de olika praxis för att effektivisera värdeströmmar:
 • Incident management
 • Service desk
 • Problem management
 • Service Request management
 • Monitoring and Event management
Kursen är tre dagar lång och ger vägledning kring tillämpning av begreppen som täcks av de fem ITIL Management praxis på både strategisk och operativ nivå och hur man kan maximera värdet av att tillämpa dem.
 
Är du mer intresserad av att gå lite mer på djupet inom en enskild praxis, finns en ny serie endagarskurser för det ändamålet. BiTA kommer att erbjuda dessa utbildningar så snart de blir tillgängliga. För närvarande finns:
 • ITIL®4 Practitioner: Incident Management - Läs mer
 • ITIL®4 Practitioner: Problem Management - Läs mer
Målgrupp
Kursen riktar sig främst till dig som
 • är practice manager, processansvarig eller har ansvar för IT Support/Service desk
 • ansvarar för hantering av incidenter, service requests, problem, monitorering och händelsehantering, och/eller service desk eller förväntas ta ansvar inom kort
Alla som på något sätt arbetar med hantering av ärenden genom ett flertal processer i en värdeström har stor glädje av kursen.
 
Förkunskapskrav
Det finns inga formella förkunskapskrav för att få gå kursen men vi rekommenderar att du har gått ITIL Foundation eller har motsvarande kunskap för att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet på bästa sätt.
 
Certifiering
Certifieringen sker inte under kurstillfället utan den sker vid ett separat tillfälle ett antal veckor efter avslutad kurs. Information om certifieringsdatum sker vid kurstillfället.
Certifieringen är på engelska.
OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL 4 Foundation-certifikat.

Antal dagar: 3

Pris: 24900 kr (ex moms)

Certifieringsvoucher och kursmaterial ingår i kurspriset.

Tid: 9.00 - 17.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Innehåll
På kursen får du lära dig begrepp, principer och tillämpning av fem ITIL-praxis: Incident management, Service Desk, Service request management, Monitoring and event management och Problem management.

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap för att:
 • Definiera nyckelbegrepp, principer, värde och utmaningar för ITIL 4:s fem management praxis
 • Säkerställa att intressenter förstår de strategiska och operativa kraven för att sam-skapa värde och uppnå affärsmål
 • Integrera de olika praxis i organisationens värdeströmmar
 • Förstå gränssnitten och synergierna mellan de fem praxis
 • Tillämpa mätvärden och framgångsfaktorer för att förbättra resultat och prestanda
 • Mäta, utvärdera och vidareutveckla förmågan hos de olika praxis som omfattas med hjälp av ITIL:s mognadsmodellen
Språk
Alla begrepp beskrivs med engelsk terminologi. Kursmaterial och certifieringen är på engelska. Kursledaren pratar svenska.
 
Kursmaterial
Materialet är digitalt.

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITIL® 4 Specialist - Monitor, Support and Fulfil

Antal dagar: 3
Pris: 24900kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema