Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Service Transition

ITIL® Lifecycle Service Transition är en av Intermediate-kurserna inom ITIL® och ger en fördjupning på livscykelnivå. Kursen syftar till att lära ut kunskap om hur planering, utförande och kontroll beskrivs utifrån ett Transition-perspektiv, och efter genomgången utbildning kommer du som deltagare att ha erhållit kunskap om bland annat:
 
- Principerna för Service Transition 
- Processer och aktiviteter inom Service Transition 
- Organisation och tekniker för Service Transition 
- Förståelse av tillvägagångssätt för införande, roller för Service Transition, kritiska framgångsfaktorer och risker.
 
BiTAs kurs ITIL® Lifecycle Service Transition riktar sig till CIO, chefer inom IT, processansvariga, tjänsteansvariga, IT-projektledare, förvaltningsledare samt de som är ansvariga för test, utbildning och kvalitet.

Certifiering
Certifieringen sker inte under kurstillfället utan den sker vid ett separat tillfälle ett antal veckor efter avslutad kurs. Information om certifieringsdatum sker vid kurstillfället. Certifieringen är på engelska.
OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL Foundation v3/eller ITIL 4 Foundation certifikat.

Målgrupp
Kursen riktar sig till CIO, chefer inom IT, processansvariga, tjänsteansvariga, IT-projektledare, förvaltningsledare samt de som är ansvariga för test, utbildning och kvalitet.
 
Lär dig om hur planering, utförande och styrning bedrivs utifrån ett transitions-perspektiv.
 
Förkunskapskrav
För att kunna tillgodogöra sig kursen, bör deltagaren ha gått ITIL Foundation eller ha motsvarande kunskap.
Du förväntas lägga viss tid på självstudier i samband med kursen.

Antal dagar: 3

Pris: 20750 kr (ex moms)

Certifieringen ingår i kurspriset.

Tid: 9.00 – 17.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
”Det bästa med kursen var lärarens sätt att koppla kursens innehåll till verkligheten”
 "Mycket bra lärare som fick mig att tänka till. Bra exemplifiering"
 "Mycket bra metaforer, pedagogisk och tydlig"
"Bra diskussioner runt övningarna"
"Mycket bra metaforer, pedagogisk och tydlig"
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

ITIL® Lifecycle Service Transition är en av fördjupningskurserna inom ITIL®. Kursen tillhör den delen av fördjupningskurserna som heter Lifecycle modules. Lifecycle-kurserna syftar till att erbjuda en fördjupning på livscykelnivå.

Lifecycle-kursen Service Transition syftar till att lära ut kunskap om Transition-fasen i tjänstelivscykeln och hur planering, utförande och kontroll beskrivs utifrån ett Transition-perspektiv.

BiTA:s Lifecycle-kurser är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Kursen fokuserar på den delen av livscykeln som heter Service Transition. Utbildningen är tre dagar lång och varvar teori med olika övningar.

Antal deltagare

Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.

Kurslängd
Tre dagar

Språk
Kursmaterialet är på engelska. Kursledaren pratar svenska
 
Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:

• Introduktion till Service Transition
• Principerna för Service Transition
• Processer och aktiviteter inom Service Transition
• Organisation och tekniker för Service Transition
• Förståelse av tillvägagångssätt för införande, roller för Service Transition, kritiska framgångsfaktorer och risker


Läs mer om kursinnehåll
Kursens innehåll

Kursen kommer bland annat att omfatta följande delar:

Introduktion till Service Transition
• Syfte och mål med Service Transition
• Omfattningen av Service Transition
• Hur Service Transition angränsar till övriga faser i livscykeln
• Den potentiella nyttan för verksamheten

Principerna för Service Transition
• Tjänstekonceptet och betydelsen av utilities och warranties när man levererar en tjänst
• Nyckelprinciperna som bidrar till effektiv Service Transition

Processer inom Service Transition
• Syfte, mål och omfattning, nytta för verksamheten, principer, metoder, triggers, input, output och gränssnitt, mätetal, kritiska framgångsfaktorer och risker, och designaspekter för följande processer
- Change Management
- Service Asset and Configuration Management
- Release and Deployment Management
- Service Validation and Testing
- Evaluation
- Knowledge Management

Aktiviteter inom Service Transition
• Hantera kommunikation och engagemang
• Hantera organisatorisk förändring
• Hantera intressenter

Organisation för Service Transition
• Roller och ansvar inom Service Transition
• Organisatoriskt sammanhang för Service Transition

Tekniker för Service Transition
• Tekniker och verktyg för att stödja processer och aktiviteter inom Service Transition
• Kravhantering för tekniska lösningar

Kritiska framgångsfaktorer och risker
• Utmaningar för Service Transition
• Kritiska framgångsfaktorer för Service Transition
• Uppskatta eller förutse nytta och risker med nya eller förändrade tjänster
• Externa faktorer som påverkar tillvägagångssättet för Service Transition

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Service Transition

Antal dagar: 3
Pris: 20750kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)


Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema