Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Service Strategy

ITIL® Lifecycle Service Strategy är en av Intermediate-kurserna inom ITIL® och ger en fördjupning på livscykelnivå. Kursen syftar till att lära ut kunskap om hur planering, utförande och kontroll beskrivs utifrån ett strategiperspektiv.
 
Efter genomgången utbildning kommer du som deltagare att ha erhållit kunskap om bland annat:
- Hur man leder diskussioner om Service Strategy
- Definitionen av tjänster och marknader
- Hur man genomför strategiska analyser
- Tillämpning av Financial Management
- Hur man hanterar efterfrågan från verksamheten
- Strategy genom hela tjänstelivscykeln
- Framgångsfaktorer och risker i Service Strategy

Certifiering
Certifieringen sker inte under kurstillfället utan den sker vid ett separat tillfälle ett antal veckor efter avslutad kurs. Information om certifieringsdatum sker vid kurstillfället. Certifieringen är på engelska.
OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL Foundation v3/eller ITIL 4 Foundation certifikat.

Målgrupp
Kursen riktar sig till CIO, AO-ansvariga, IT-ledning, affärs-och verksamhetsutvecklare, tjänsteägare, objektägare och controllers. Lär dig hur planering, utförande och styrning bedrivs från ett strategiperspektiv.
 
Förkunskapskrav
För att kunna tillgodogöra sig kursen, bör deltagaren ha gått ITIL Foundation eller ha motsvarande kunskap.
Du förväntas lägga viss tid på självstudier i samband med kursen.

Antal dagar: 3

Pris: 20750 kr (ex moms)

Certifieringen ingår i kurspriset.

Tid: 9.00 - 17.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
”Det bästa med kursen var helheten”
"Bra variation under kursen"
"Bra entusiasm från kursledare"
 
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

ITIL® Lifecycle Service Strategy är en av fördjupningskurserna inom ITIL®. Kursen tillhör den delen av fördjupningskurserna som heter Lifecycle modules. Lifecycle-kurserna syftar till att erbjuda en fördjupning på livscykelnivå.

Lifecycle-kursen Service Strategy syftar till att lära ut kunskap om strategifasen i tjänstelivscykeln och hur planering, utförande och kontroll beskrivs utifrån ett strategiperspektiv.

BiTA:s Lifecycle-kurser är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Kursen fokuserar på den delen av livscykeln som heter Service Strategy. Utbildningen är tre dagar lång och varvar teori med olika övningar.

Antal deltagare
Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.
 
Kurslängd
 Tre dagar

Språk
Kursmaterialet är på engelska. Kursledaren pratar svenska.
 
Målsättning

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:

• Hur man leder diskussioner om Service Strategy
• Definitionen av tjänster och marknader
• Hur man genomför strategiska analyser
• Tillämpning av Financial Management
• Hur man hanterar efterfrågan från verksamheten
• Strategy genom hela tjänstelivscykeln
• Framgångsfaktorer och risker i Service Strategy


Läs mer om kursinnehåll
Kursens innehåll

Kursen kommer bland annat att omfatta följande delar:

Argumentera för Service Strategy
• Logiken med värdeskapande utifrån tjänstelivscykeln
• Differentiering och strategisk fördel med förmågor och resurser
• Tillämpa strategiska perspektiv, planer, positioner och mönster

Definiera tjänster och marknader
• Definitioner av tjänster lämpliga för planering och genomförande över hela tjänstelivscykeln
• Identifiera, klassificera och analysera verksamhetsnytta genom att relatera det till kundtillgångar och tjänstetillgångar
• Beskrivning av tjänster utifrån verksamhetsnytta, tjänstetillgångar och utility and warranty
• Definiera marknader och identifiera möjligheter för nya eller förändrade tjänster

Genomföra strategisk analys
• Identifiera och rangordna strategiska tillgångar i en organisation utifrån prestation, kundpotential eller marknader
• Identifiera kritiska framgångsfaktorer och anpassning av existerande tjänster, förmågor, och strategier för affärsverksamheten
• Utforska affärspotentialen hos existerande kunder och angränsande marknader genom analys av tjänstekatalog, kundens affärsstrategi och omgivande faktorer såsom affärstrender, teknisk utveckling och lagkrav

Tillämpa Financial Management
• Tjänstevärdering, finansiell modulering och analys av affärspåverkan
• Finansiera tjänsteportföljen och de olika faserna i tjänstelivscykeln och definiera förväntningar på avkastning (return on investment, ROI) i faserna Service Design, Service Transition och Service Operation
• Beslut, metoder och processer för investeringar i Service Management och tjänster utifrån Service Portfolio Management

Hantera efterfrågan
• Identifiera utmaningar och möjligheter i arbetet med att hantera efterfrågan från en specifik kund eller marknad
• Utveckla en avancerad strategi för Demand Management som kan stödjas över hela tjänstelivscykeln
• Segmentera och klassificera efterfrågan utifrån kundnytta, affärsverksamhet och användarprofil
• Utveckla en strategi för att paketera tjänster
• Förstå och beskriv rollerna Product Manager och Business Releationship Manager

Styra strategi över hela tjänstelivscykeln
• Beskriv hur Service Strategy förhåller sig till andra delar i tjänstelivscykeln
• Utveckla policy och begränsningar för Service Design som säkerställer strategiska mål och kundbehov
• Definiera krav på Service Transition att reducera kostnader och risker när en tjänst flödar genom livscykeln
• Utveckla taktiska planer som gör att Service Operation kan hantera tjänstekatalogen, med justeringar av kunder och avtal
• Identifiera och kvalificera förbättringsmöjligheter för tjänsteportföljen och tjänstelivscykeln, och behovet av att förändra strategiska positioner och planer

Kritiska framgångsfaktorer och risker
• Förstå hur organisationsutveckling och sourcing är kritiska framgångsfaktorer
• Bistå högre ledning med att ta fram relevanta policy
• Förstå nyttan med att använda automatisering och verktyg för att uppnå strategiska mål
• Uppskatta eller förutse nytta och risker med faktorer som komplexitet, koordinering, obestämda tillgångar och TCU (total cost of utilisation)
• Uppskatta och mildra olika typer av risker över hela livscykeln

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Service Strategy

Antal dagar: 3
Pris: 20750kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)


Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema