Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Service Operation

ITIL® Lifecycle Service Operation är en av Intermediate-kurserna inom ITIL® och ger en fördjupning på livscykelnivå. Kursen syftar till att lära ut kunskap om hur planering, utförande och kontroll beskrivs utifrån ett Operation-perspektiv.
 
Efter genomgången utbildning kommer du som deltagare att ha erhållit kunskap om bland annat:
 
- Principer för Service Operation
- Processer inom Service Operation
- Gemensamma aktiviteter för Service Operation
- Organisation för Service Operation
- Tekniker för Service Operation
- Införandefrågor för Service Operation.
 
Certifiering
Certifieringen sker inte under kurstillfället utan den sker vid ett separat tillfälle ett antal veckor efter avslutad kurs. Information om certifieringsdatum sker vid kurstillfället. Certifieringen är på engelska.
OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL Foundation v3/eller ITIL 4 Foundation certifikat.
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till CIO, chefer inom IT, IT-projektledare, processansvariga, tjänsteansvariga, förvaltningsledare IT samt ansvariga för drift.
 
Lär dig om hur planeering, utförande och styrning beskrivs utifrån ett operationellt perspektiv.
 
Förkunskapskrav
För att kunna tillgodogöra sig kursen, bör deltagaren ha gått ITIL Foundation eller ha motsvarande kunskap.
Du förväntas lägga viss tid på självstudier i samband med kursen.

Antal dagar: 3

Pris: 20750 kr (ex moms)

Certifieringen ingår i kurspriset.

Tid: 9.00 - 17.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
”Då det kom mycket från lärarens erfarenheter kunde jag förstå det rent praktiskt bättre”
"Kursledaren var bra och hade många bra exempel från "verkligheten"
"Engagerad och otroligt kunnig kursledare. Lyhörd, tumme upp"
"Exemplifieringar från verkligheten var toppen"
"Engagerad och otroligt kunnig kursledare, lyhörd. Tumme upp"

"Allt var otroligt givande"
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

ITIL® Lifecycle Service Operation är en av fördjupningskurserna inom ITIL®. Kursen tillhör den delen av fördjupningskurserna som heter Lifecycle modules. Lifecycle-kurserna syftar till att erbjuda en fördjupning på livscykelnivå.

Lifecycle-kursen Service Operation syftar till att lära ut kunskap om Operation-fasen i tjänstelivscykeln och hur planering, utförande och kontroll beskrivs utifrån ett Operation-perspektiv.

BiTA:s Lifecycle-kurser är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Kursen fokuserar på den delen av livscykeln som heter Service Operation. Utbildningen är tre dagar lång och varvar teori med olika övningar.

Antal deltagare

Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.

Kurslängd
Tre dagar

Språk

Kursmaterialet är på engelska. Kursledaren pratar svenska
 
Målsättning

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:

• Introduktion till Service Operation
• Principer för Service Operation
• Processer inom Service Operation
• Gemensamma aktiviteter för Service Operation
• Organisation för Service Operation
• Tekniker för Service Operation
• Införandefrågor för Service Operation


Läs mer om kursinnehåll
Kursens innehåll

Kursen kommer bland annat att omfatta följande delar:

Introduktion till Service Operation
• Vad menas med Service Operation
• Huvudprinciperna och målen med Service Operation
• Processer, funktioner och aktiviteter
• Nyttan för verksamheten
• Utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker

Principer för Service Operation
• Roller, funktioner, grupper och avdelningar
• Åstadkomma balans i Service Operation
• Tillhandahållandet av tjänster
• Operativt välmående, kommunikation och dokumentation

Processer inom Service Operation
• Syfte, mål och omfattning, nytta för verksamheten, principer, metoder, triggers, input, output och gränssnitt, mätetal, kritiska framgångsfaktorer och risker, och designaspekter för följande processer
- Event Management
- Incident Management
- Request Management
- Problem Management
- Access Management
• Operativa aktiviteter i processer som täcks in i andra faser
- Change Management, Service Asset and Configuration Management, Release and Deployment Management, Capacity Management, Availability Management, Knowledge Management, Financial Management och IT Service Continuity Management

Gemensamma aktiviteter för Service Operation
• Monitorering och kontroll, IT Operations, Mainframe Management, Server Management & Support, Network Management, Storage & Archive, Database Management, Directory Services Management, Desktop Support, Middleware Management, Internet/Web Management, och Facilities & Datacentre Management
• IT Security Management i relation till Service Operation
• Förbättring av operativa aktiviteter

Organisation för Service Operation
• Funktioner
- Service Desk
- Technical Management
- IT Operations Management
- Application Management
• Roller och ansvar
• Organisatoriska strukturer för Service Operation

Tekniker för Service Operation
• Tekniker, verktyg och telefonilösningar för processer och aktiviteter i Service Operation
- Generella krav
- Event Management, Incident Management, Request Fulfilment, Problem Management och Access Management
• Service Desk

Införandefrågor för Service Operation
• Hantering av förändring i Service Operation
• Projektledning
• Uppskatta och hantera risk
• Operativ personal i Design och Transition
• Planera och införa tekniker för Service Management

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Service Operation

Antal dagar: 3
Pris: 20750kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)


Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema