ITIL® Service Management (ITSM) Rollbaserat lärande Säkerhet och riskhantering Ledning och styrning IT Support och Kundtjänst ISO/IEC 20000 Certifiering Nya utbildningar

Service Design

Antal dagar: 3

Pris: 17950 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 2 475kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Se produktblad för denna kurs:
Service Design_Produktblad.pdf

ITIL® Lifecycle Service Design är en av Intermediate-kurserna inom ITIL® och ger en fördjupning på livscykelnivå.
Kursen syftar till att lära ut kunskap om hur planering, utförande och kontroll beskrivs utifrån ett Design-perspektiv, och efter genomgången utbildning kommer du som deltagare att ha erhållit kunskap om bland annat:
 
- Principer för Service Design
- Processer inom Service Design
- Organisation och tekniker för Service Design
- Förståelse av tillvägagångssätt för införande, roller för Service Design, kritiska framgångsfaktorer och risker
 
BiTAs kurs ITIL® Lifecycle Service Design riktar sig till CIO, chefer inom IT, IT-projektledare, objektägare, förvaltningsledare, arkitekter, tjänsteansvariga, processansvariga, kravanalytiker och de som är ansvariga för säkerhet och kvalitet.
 
Certifiering
Cirka 3 veckor efter avslutad kurs kan du som deltager genomföra en examination för att erhålla certifikatet ITIL® Service Designe Certificate.
Certifieringen är på engelska. Information om datum sker vid kurstillfället. OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL Foundation certifikat. 
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till CIO, chefer inom IT, IT-projektledare, objektägare, förvaltningsledare, arkitekter, tjänsteansvariga, processansvariga, kravanalytiker och de som är ansvariga för säkerhet och kvalitet.
 
Lär dig om hur planering, utförande och styrning bedrivs utifrån ett designperspektiv.
 
Förkunskapskrav
För att kunna tillgodogöra sig kursen, bör deltagaren ha gått ITIL Foundation eller ha motsvarande kunskap.
Du förväntas lägga viss tid på självstudier i samband med kursen.

ITIL® Lifecycle Service Design är en av fördjupningskurserna inom ITIL®. Kursen tillhör den delen av fördjupningskurserna som heter Lifecycle modules. Lifecycle-kurserna syftar till att erbjuda en fördjupning på livscykelnivå.

Lifecycle-kursen Service Design syftar till att lära ut kunskap om Design-fasen i tjänstelivscykeln och hur planering, utförande och kontroll beskrivs utifrån ett Design-perspektiv.

BiTA:s Lifecycle-kurser är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Kursen fokuserar på den delen av livscykeln som heter Service Design. Utbildningen är tre dagar lång och varvar teori med olika övningar.

Antal deltagare

Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.

Kurslängd
Tre dagar
 
Språk
Kursmaterialet är på engelska. Kursledaren pratar svenska.
 
Målsättning

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:

• Introduktion till Service Design
• Principer för Service Design
• Processer inom Service Design
• Organisation och tekniker för Service Design
• Förståelse av tillvägagångssätt för införande, roller för Service Design, kritiska framgångsfaktorer och risker


Läs mer om kursinnehåll
Kursens innehåll

Kursen kommer bland annat att omfatta följande delar:

Introduktion till Service Design
• Syfte och mål med Service Design
• Omfattningen av Service Design
• Förklara nyttan för verksamheten med en effektiv Service Design

Principer för Service Design
• Betydelsen av och tillvägagångssätt för balanserad design
• Identifiera tjänstekrav
• Aktiviteter, aspekter och begränsningar för design
• Utvärdera modeller för Service Design

Processer inom Service Design
• Syfte, mål och omfattning, nytta för verksamheten, principer, metoder, triggers, input, output och gränssnitt, mätetal, kritiska framgångsfaktorer och risker, och designaspekter för följande processer:
- Service Level Management
- Service Catalogue Management
- Capacity Management
- Availability Management
- IT Service Continuity Management
- Information Security Management
- Supplier Management

Tekniker för Service Design
• Krav, aktiviteter och tekniker inom Requirements Engineering
• Huvudaktiviteter och tekniker inom Data and Information Management
• Huvudaktiviteter och tekniker inom Application Management
• Tekniska överväganden för Service Design

Organisation för Service Design
• Roller och ansvar inom Service Design

Införandefrågor, utmaningar och kritiska framgångsfaktorer och risker
• Diskussion om införandefrågor för Service Design
• Gå igenom utmaningar och risker för Service Design
• Identifiera mätningar, kritiska framgångsfaktorer och KPI:er för Service Design

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Service Design

Antal dagar: 3
Pris: 17950kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 2 950 kr)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)


Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:
”Att ställa frågor och få delar som var oklara från boken förklarade, var det bästa med kursen”
"Bra exempel, bra diskussioner"
 
Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.

Kursschema

OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP