Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

ITIL® v3 Practitioner

ITIL® Practitioner-kursen ger deltagarna grundläggande kunskap i ITIL och IT Service Management ur ett mer praktiskt baserat fokus. Såväl juniora som seniora medarbetare kommer att få större förståelse för hur ITIL och IT Service Management kan nyttjas på bästa sätt för att få IT-organisationer att växa och nå gemensamma mål.

Målgrupp
Kursen riktar sig till alla som vill lära sig hur man optimerar nyttan och användandet av ITIL som ramverk i den egna rollen, samt hur man effektivt bygger relationer och samarbete med hjälp av såväl ITIL som IT Service Management inom organisationen.
 
Förkunskapskrav
För att kunna tillgodogöra sig kursen, bör deltagaren ha gått ITIL Foundation. För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL Foundation certifikat.

Certifiering
Certifiering genomförs dag 3 på em och är en on-line certifiering.

Antal dagar: 3

Pris: 19700 kr (ex moms)

Certifieringen ingår i kurspriset.

Tid: 9.00 - 17.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Practitioner är kursen för dig som vill veta hur ITIL och IT Service Management på bästa sätt kan hjälpa dig i din vardag, i den roll du har inom organisationen eller verksamheten. Stort fokus läggs på att bygga starka relationer och samarbeten, att ta fram ”ledaren” i dig samt att få en större förståelse för hur olika roller, funktioner,  processer och verktyg hänger ihop och kan skapa synergieffekter.

En stor del av kursen kommer även att handla om Kontinuerlig Tjänsteförbättring (Continual Service Improvement, CSI) där vi hittar olika sätt att förbättra kvalitet, effektivitet och styrning av små, medelstora och stora IT-organisationer. Kursen kommer även att handla om andra sätt, baserade på Best Practice, att få ut bästa möjliga effekt av de tjänster vi levererar till verksamhet/kunder.

Antal deltagare 

Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.

Kurslängd
Tre dagar
 
Språk
Kursmaterialet är på engelska. Kursledaren pratar svenska.
 
Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om: 
 • ITIL och IT Service Management ur ett mer praktiskt baserat fokus
 • Större förståelse för hur ITIL och ITSM kan nyttjas på bästa sätt för att få IT-organisationer att växa och nå gemensamma mål
 • Hur man optimerar nyttan och användandet av ITIL som ramverk i den egna rollen
 • Hur man effektivt bygger relationer och samarbete med hjälp av såväl ITIL som IT Service Management
 • Hur man får en större förståelse för hur olika roller, funktioner,  processer och verktyg hänger ihop och kan skapa synergieffekter
 • Hur vi hittar olika sätt att förbättra kvalitet, effektivitet och styrning av små, medelstora och stora IT-organisationer
 • Hur vi får ut bästa möjliga effekt av de tjänster vi levererar till verksamhet/kunder
 • Hur vi identifierar:
  - Intressenter
  - Kunder
  - Resultat
  - Värde
  - Kostnader
  - Intäkter
  - Risker
  - Leveransmodell


Läs mer om kursinnehåll
Kursens innehåll
Kursen kommer bland annat att omfatta följande delar:
 • ITIL
  • Adopt and adapt
 • IT Service Management
  • Hur identifierar vi våra intressenter och kunder
 • VOCR (Value – Outcome – Costs – Risks)
  • Värdet av de tjänster vi levererar
  • Identifiera resultatet av de tjänster vi levererar
  • Kostnader och intäkter
  • Risker
 • Olika leveransmodeller

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITIL® v3 Practitioner

Antal dagar: 3
Pris: 19700kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema