Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

ITIL® v3 Foundation (Svensk terminologi)

Grundläggande ITIL-utbildning

 
Kursen ITIL® Foundation ger deltagarna grundläggande kunskap i ITIL® och IT Service Management.
ITIL® är en sammanställning av erfarenheter från företag över hela världen, och de redogör för hur ett företag kan få struktur och kontroll i såväl organisationen som på arbetssätt för att beskriva, designa och leverera sina IT-tjänster på ett så säkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt.
 
ITIL® v3 lanserades under 2007 och den tydliggör hur företag uppnår kvalitet, effektivitet och styrning på bästa sätt. Sedan dess har IT och affärsverksamheten mognat vilket har resulterat i att det under 2011 kom en uppdatering av materialet; förtydliganden, korrigeringar och kompletteringar med fokus på tjänsteleveransen. BiTA:s kurs ITIL® Foundation är en bra start för företag som vill komma vidare med att utveckla sin IT-organisation och dess arbetssätt, och som vill förbättra leveransen av deras IT-tjänster.
 
Deltagarna får grundläggande kunskaper och förståelse för praxisens och livscykelns viktigaste delar. De får det kunnande som behövs för att ytterligare anpassa företagets arbetssätt och rutiner till de krav som konceptet IT Service Management ställer.
 
Kursmaterial och ITIL-termer är på svenska och läraren pratar svenska.
 
Målgrupp

Ansvariga för IT-leveranser och övriga som söker kunskap om Tjänstehantering.
 
Förkunskapskrav

Inga.

Antal dagar: 3

Pris: 18950 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 16.00

Kursmaterial och ITIL® termer är på svenska. Läraren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
"Sagt av deltagare om kursledaren: "Om ändå alla mina tidigare lärare hade varit som du!"
"Du ger så tydliga och bra exempel på hur IT ska fungera!"
"Jag vill tacka för en mycket proffsigt genomförd utbildning med särskilt tack riktat till kursledaren"
"En fantastisk pedagog med ett brinnande intresse och en bred erfarenhetsbas att hämta målande exempel ur"
"Stort tack för bra kurs!"
"Kursledaren knöt an till våra verksamheter"
"Mycket bra översikt av ITIL®"
"Kursledaren lyssnade in bra"
"Väldigt engagerad kursledare"
"Alla gruppövningar var bra för det är roligt att prata med varandra om tolkningar osv"
"Referenser till verkliga livet!"
"Väldigt kunnig inom området - stort plus"
"Bra pedagog!"
"Har varit ett nöje att vara här och lära mig"
"Trevlig och duktig på sitt område"
"Väldigt pedagogisk på ett bra sätt. Goda exempel med verklighetsförankring"
"Helheten, gav en övergripande bild av ITIL® - få  förståelse för hur allt hänger ihop"
"Pedagogiskt bra, hänvisningar till exempel för ett förtydligande"
"Kursledaren nspirerande och duktig på att förmedla kursens innehåll med en kraftfull presentatorisk förmåga. 10/10"
"Tack för en härlig upplevelse"
"Kursen var verkligen en av dem mest givande kurser jag har gått i min karriär. Det svarar på så mycket frågor man har haft när man jobbar i vissa processer dagligen. Ser fram emot att fortsätta med mera ITIL kurser och bygga ännu bättre grund för framtiden. Tack återigen för en fantastiskt väl genomförd kurs!"
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

ITIL grundkurs – helt på svenska

 
ITIL, IT Infrastructure Library, är en sammanställning av erfarenheter om leverans av IT-tjänster. ITIL beskriver hur ett företag kan få struktur, kontroll och planering i såväl organisation som arbetssätt för att beskriva, designa och leverera tjänsterna på ett så säkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Materialet består av samlade erfarenheter från företag över hela världen under flera år. Under 2007 lanserades en uppdatering av praxisen, i dagligt tal kallad ITIL version 3, som ytterligare förtydligar hur företag uppnår kvalitet, effektivitet och styrning på bästa sätt.

BiTA:s utbildning ITIL® Foundation är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Deltagarna ges grundläggande kunskaper och förståelse för praxisens och livscykelns viktigaste delar och det kunnande som behövs för att ytterligare anpassa ett företags arbetssätt och rutiner till de krav som konceptet ITSM ställer. 

Kursen ITIL Foundation är tre dagar lång (inklusive frivillig avslutande certifiering) och varvar teori med olika övningar. Kursmaterialet är egenutvecklat och helt på svenska.

Antal deltagare
Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.

Språk
Kursen genomförs på svenska med svensk föreläsare, svenskt kursmaterial baserat på den officiella termordlistan som är framtagen av itSMF samt svensk certifiering.
 
Målsättning

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:

• ITIL-terminologin, strukturen och de grundläggande koncepten och huvudprinciperna för Tjänstehantering
• IT Tjänstehantering som en praxis
• Tjänstelivscykeln och dess olika delar
• Nyckelprinciper och modeller, och generella koncept
• Processer, roller och funktioner beskrivna i ramverket
 


Läs mer om kursinnehåll
Innehåll ITIL® Foundation (Svensk terminologi)Bland annat så kommer kursen att omfatta följande delar:

• ITIL:s bakgrund och utveckling

Service Management som en praxis
• Vad konceptet praxis innebär
• Definition av tjänst och tjänstehantering
• Förståelse av begreppen funktioner, roller och processer
• Förklaring av processmodellen och de olika delarna i modellen

Service Lifecycle
• Genomgång av Tjänstelivscykeln
• Beskrivning av ITIL och dess beståndsdelar
• Förklaring av mål, syfte och affärsnytta med:
- Tjänstestrategi
- Tjänsteutformning
- Tjänsteöverlämning
- Tjänstedrift
- Kontinuerlig tjänsteförebättring

Nyckelprinciper och modeller
• Tjänstestrategi
- De viktigaste begreppen och hur de är kopplade till tjänstebegreppet
• Tjänsteutformning
- Förstå betydelsen av fyra P för Tjänstehantering
- De fem aspekterna av Tjänsteutformning
• Tjänsteöverlämning
- Den viktigaste modellen enligt Tjänsteöverlämning
• Tjänstedrift
- IT-tjänster kontra teknikkomponenter
- Stabilitet kontra lyhördhet
- Tjänstens kvalitet kontra tjänstens kostnad
- Reaktivitet kontra proaktivitet
• Kontinuerlig tjänsteförbättring
- Modell för att hantera kvalitetsförbättringar
- Förklaring av Modellen för kontinuerlig tjänsteförbättring
- Mätningar

Processer
• Tjänstestrategi
- De fyra huvudaktiviteterna i processen Tjänstestrategi
- Syften och roller för Hantering av tjänsteportfölj, Efterfrågehantering och Ekonomihantering
• Tjänstehantering
- Syfte, omfattning, aktiviteter, mätetal och roller för Hantering av tjänstenivå
- Syften och roller för Hantering av tjänstekatalog, Tillgänglighetshantering, Informationssäkerhetshantering, Leverantörshantering, kapacitetshantering och Kontinuitetshantering av IT-tjänst
• Tjänsteöverlämning
- Syfte, omfattning, aktiviteter, mätetal och roller för Förändringshantering
- Syften och roller for Tjänstetillgångar och Konfigurationshantering, Release- och driftssättningshantering
• Tjänstedrift
- Syfte, omfattning, aktiviteter, mätetal och roller för Incidenthantering
- Syften och roller för Händelsehantering, Tillgodoseende av begäran, Problemhantering och Behörighetshantering
• Kontinuerlig tjänsteförbättring
- Syfte, omfattning, aktiviteter, mätetal och roller för 7-stegs förbättringsprocessen

Funktioner
• Förklara roll, syfte, organisatorisk struktur, bemanning och mätetal för Servicedesk
• Roll och syfte och organisatorisk överlappning för funktionerna Teknikhantering, Applikationshantering, Hantering av IT-drift
Roller
• Ansvar och uppgifter för Processägare och tjänsteägare
• RACI-modellen

Tekniker och arkitekturer
• Tekniker och stöd för tjäntehantering
• Automatisering av tjänster

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITIL® v3 Foundation (Svensk terminologi)

Antal dagar: 3
Pris: 18950kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema