Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

ITIL® 4 Foundation Bridge-Distans (1 dag)

kursen ITIL® 4 Foundation Bridge vänder sig till dig som har ett ITIL® v3 Foundation-certifikat och som behöver förstå förändringarna mellan ITIL® v3 och ITIL® 4 för att kunna förbereda dig för och certifiera dig på ITIL® 4 Foundation.

På kursen går vi igenom vad som är nytt i ITIL® 4 och belyser och diskuterar skillnader mellan de två versionerna och hur vidareutveckling av ramverket har skett för att möta dagens behov.
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som har ett ITIL® v3 Foundation-certifikat och har erfarenhet från ITIL®s best practice sen tidigare i ditt arbete.
 
Förkunskapskrav
ITIL®v3 Foundation-certifikat.
Både ITIL® v3 och ITIL® v3 Edition 2011 är kvalificerande.
 
Certifiering
Certifiering sker inte under själva kursdagen utan det bokar du upp vid ett separat tillfälle. Certifieringen sker elektroniskt och kan ske antingen på plats i våra lokaler eller på distans med webbövervakning (extra kostnad på 500 kr tillkommer).

Antal dagar: 1

Pris: 12050 kr (ex moms)

Certifieringsvoucher ingår i kurspriset

Tid: 9.00 - 17.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren ha erhållit kunskap om nyheter i ITIL®4 och förändringar från den tidigare versionen ITIL®v3. Med den kunskapen som grund kan deltagaren sedan förbereda sig för en ITIL® 4-certifiering.
 
Språk
Kursmaterialet och certifieringen är på engelska. Kursledaren pratar svenska.

Kursmaterial
Kursmaterialet är digitalt.


Läs mer om kursinnehåll
ITIL® 4 Foundation Bridge-kursen vänder sig till dig som redan har ett ITIL®v3 Foundation-certifikat och som behöver förstå förändringarna mellan ITIL®v3 och ITIL® 4 för att kunna förbereda dig för och certifiera dig på ITIL® 4 Foundation.
 
Därför sker ingen genomgång eller repetition av de grundläggande koncepten för Service Management.
På kursen går vi igenom vad som är nytt i ITIL® 4 och belyser och diskuterar skillnader mellan de två versionerna och hur vidareutveckling av ramverket har skett för att möta dagens behov. Särskilt stor vikt läggs vid koncepten Service Value och Value Co-Creation, Service Value System och Service Value Chain, samt Continual Improvement och The Seven Guiding Principles.
 
För detaljerad beskrivning av ITIL® 4, se kursbeskrivning för ITIL® 4 Foundation.

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITIL® 4 Foundation Bridge-Distans (1 dag)

Antal dagar: 1
Pris: 12050kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema