ITIL® Service Management (ITSM) Rollbaserat lärande Säkerhet och riskhantering Ledning och styrning IT Support och Kundtjänst ISO/IEC 20000 Certifiering Nya utbildningar

Continual Service Improvement

Antal dagar: 2

Pris: 17950 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 2 475kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Se produktblad för denna kurs:
Continual Service Improvement_Produktblad.pdf

ITIL® Lifecycle Continual Service Improvement (CSI) är en av Intermediate-kurserna inom ITIL® och ger en fördjupning på livscykelnivå.
Kursen syftar till att lära ut kunskap om hur planering, utförande och kontroll beskrivs utifrån ett CSI-perspektiv, och efter genomgången utbildning kommer du som deltagare att ha erhållit kunskap om bland annat:
 
- Principer för CSI
 
- CSI-processen
 
- Metoder och tekniker för CSI
 
- Teknikrelaterade aktiviteter inom CSI
 
- Organisation och tekniker för CSI
 
- Förståelse av tillvägagångssätt för införande, roller för CSI, kritiska framgångsfaktorer och risker.
 
BiTAs kurs ITIL ® Lifecycle Continual Service Improvement riktar sig till CIO, controllers, affärsområdesansvariga, chefer inom IT, processansvariga, tjänsteansvariga, kravanalytiker, IT-projektledare och förvaltningsledare.
 
Certifiering
Cirka 3 veckor efter avslutad kurs kan du som deltagare genomföra en examination för att erhålla certifikatet ITIL® Continual Service Improvement Certificate.
Certifieringen är på engelska. Information om datum sker vid kurstillfället.
OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL Foundation certifikat. 

Målgrupp
Kursen riktar sig till CIO, controllers, AO-ansvariga, chefer inom IT, processansvariga, tjänsteansvariga, kravanalytiker, IT-projektledare och förvaltningsledare.
Lär dig om hur planering, utförande och styrning beskrivs utifrån ett förbättringsperspektiv.
 
Förkunskapskrav
För att kunna tillgodogöra sig kursen, bör deltagaren ha gått ITIL Foundation eller ha motsvarande kunskap.
Du förväntas lägga viss tid på självstudier i samband med kursen.

ITIL® Lifecycle Continual Service Improvement är en av fördjupningskurserna inom ITIL®. Kursen tillhör den delen av fördjupningskurserna som heter Lifecycle modules. Lifecycle-kurserna syftar till att erbjuda en fördjupning på livscykelnivå.

Lifecycle-kursen Continual Service Improvememt (CSI) syftar till att lära ut kunskap om förbättringsfasen i tjänstelivscykeln och hur planering, utförande och kontroll beskrivs utifrån ett CSI-perspektiv.

BiTA:s Lifecycle-kurser är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Kursen fokuserar på den delen av livscykeln som heter Continual Service Improvement. Utbildningen är tre dagar lång och varvar teori med olika övningar.

Antal deltagare

Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.

Kurslängd
Två dagar
 
Språk
Kursmaterialet är på engelska. Kursledaren pratar svenska
 
Målsättning

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:

• Introduktion till CSI
• Principer för CSI
• CSI-processen
• Metoder och tekniker för CSI
• Teknikrelaterade aktiviteter inom CSI
• Organisation och tekniker för CSI
• Förståelse av tillvägagångssätt för införande, roller för CSI, kritiska framgångsfaktorer och risker


Läs mer om kursinnehåll
Kursens innehåll

Kursen kommer bland annat att omfatta följande delar:

Introduktion till CSI
• Mål och syfte med CSI
• Omfattningen av CSI
• Tillvägagångssätt för CSI
• Potentiell nytta för verksamheten, fördelar och kostnader
• Illustrera gränssnitten till övriga faser i livscykeln

Principer för CSI
• Nyckelelement inom CSI
• Viktiga principer som bidrar till effektiv CSI

CSI-processen
• Förståelse av 7-step improvement process
• Rapportering och formulering av regler och rutiner för rapportering
• Användandet av mätningar och rapporter
• Konceptet ROI (Return on Investment) för CSI
• Verksamhetsfrågor för CSI
• Kopplingen mellan CSI och Service Level Management

Metoder och tekniker för CSI
• Diskussion kring bedömningar
• Benchmarking
• Balance Scorecard och SWOT-analyser
• Förståelse av Deming Cycle
• Illustrera kopplingen mellan CSI och övriga processer

Organisation för CSI
• Roller och ansvar inom CSI
• Organisatoriska strukturer

Tekniker för CSI
• Tekniker och verktyg som stödjer CSI-processen och de olika aktiviteterna

Införa CSI
• Analysera utgångspunkten
• Betydelsen av Governance
• Analysera effekten av organisatorisk förändring
• Skapandet av en strategi och plan för kommunikation

Kritiska framgångsfaktorer och risker
• Utmaningar för CIS
• Kritiska framgångsfaktorer för CSI
• Uppskatta eller förutse nytta och risker med nya eller förändrade tjänster
• Externa faktorer som påverkar tillvägagångssättet för CSI

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Continual Service Improvement

Antal dagar: 2
Pris: 17950kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 2 950 kr)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)


Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:
"Läraren var den bästa jag haft inom ITSM. Att lyckas visa så många slides som det är i en ITIL kurs och ändå inte få det slentrian är en bedrift!"
 
”Det bästa med kursen var att få fokusera på detta "spretiga" ämne under bra ledning”
 
"Jättebra kursledare"

"Bra övningar"
 
"En av de bästa kursledare jag haft. Mycket bra. Pedagogisk, trovärdig, bra retorik och inlevelse. Guldstjärna!"
 
Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.

Kursschema

OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP